Regulamentul campaniei “BUCURĂ-TE DIN PLIN DE SHOPPING ŞI ÎNFRUMUSEŢEAZĂ-ŢI PRIMĂVARA CU PREMII ÎNFLORITOARE!”

5/03/2018

Regulamentul campaniei “BUCURĂ-TE DIN PLIN DE SHOPPING ŞI ÎNFRUMUSEŢEAZĂ-ŢI PRIMĂVARA CU PREMII ÎNFLORITOARE!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„BUCURA-TE DIN PLIN DE SHOPPING SI INFRUMUSETEAZA-TI PRIMAVARA CU PREMII INFLORITOARE!” 6-15.03.2018

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

Actiunea publicitară “BUCURA-TE DIN PLIN DE SHOPPING SI INFRUMUSETEAZA-TI PRIMAVARA CU PREMII INFLORITOARE!” (denumita in continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de S.C. TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social in Bucuresti, Str. BARBU VACARESCU, nr. 301-311, et. 3, birou nr. 29, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul de inregistrare J40/12446/2012, avand Cod de Identificare Fiscala RO 30832015, reprezentata de catre ANA MARIA LECA si SORIN CURELEANU in calitate de ADMINISTRATORI, denumita in continuare  „SHOPPING CITY TG JIU”  sau Organizator”.

Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori in Complexul Comercial SHOPPING CITY TARGU JIU  (denumit in continuare Shopping City Targu Jiu ”  sau Organizator”) care sa achizitioneze bunuri si/sau servicii in perioada prezentei Campanii, precum si de fidelizarea acestora prin oferirea de premii constand in produse, pachete de servicii, reduceri, oferte speciale si vouchere de cumparaturi etc., conform celor specificate mai jos, toate acestea urmand a fi acordate/suportate de catre Organizator. Participantii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, la biroul informational din cadrul centrului comercial, si pe site-ul oficial www.shoppingcitytargujiu.ro, fiind disponibil oricărui participant la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe pagina de Facebook /Site a Organizatorului.

 1. DURATA CAMPANIEI

II.1.    Campania va incepe la data de 6 MARTIE 2018  ora 10.00  si se va finaliza/încheia in data 15 MARTIE 2018, ora 22:00.

III.          ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

III.1         Campania organizată se desfăşoară limitat strict la incinta Complexului Comercial Shopping City Targu Jiu – situat in Str. Termocentralei Nr. 10 , Targu Jiu, Gorj si a magazinelor partenere ce desfasoara activitatea comerciala in Complexul Comercial Targu Jiu Shopping City.

 1. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL  CAMPANIEI

 

Tip premiu                  Valoare/buc               Bucati            total       

Voucher Benvenuti           175 lei                          9                 1575 lei

Epilator Philips IPL             1429,90                       1                 1429,90 lei

TOTAL                                                                   10                3004,90 lei

 

IV.1         Valoarea Premiilor este suportata de Shopping City Targu Jiu.  In total 10 premii. Valoarea premiilor in lei: 3004,90

IV.2         Cumparatorii care achizitioneaza produse din magazinele de pe galeria Centrului Comercial Shopping City Targu Jiu in perioada campaniei promotionale, pe un bon fiscal de cumparaturi de minim 200 lei, se pot prezenta la InfoDesk-ul amenajat in incinta mall-ului pentru a participa la Campania aniversara. Aceasta se desfasoara in felul urmator:

 • In fiecare zi incepand de pe 6 martie si pana pe 14 martie inclusiv va fi o extragere zilnica iar castigatorul primeste un voucher la magazinul Benvenuti.
 • Pe 15 martie se va face extragerea pentru marele premiu: Epilator Philips IPL

Ridicarea premiilor se va face numai in baza bonului fiscal castigator prezentat la biroul de informatii din Shopping City Targu Jiu. Daca persoana desemnata castigatoare nu va prezenta bonul fiscal care dovedeste inscrierea in campanie, premiul va fi acordat rezervei (celei de-a doua persoane extrase).

IV.3         SE MENTIONEAZA EXPRES CA PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII, SUNT SUPORTATE EXCLUSIV DE CATRE ORGANIZATOR SI SE VOR ACORDA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL.

 1. DREPT DE PARTICIPARE

V.1        Au drept de participare numai persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.  Nu pot participa la această Campanie angajaţii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai S.C. Targu Jiu Development S.R.L., ai magazinelor participante si ai societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta Complexului Comercial Shopping City Targu Jiu ,  precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

V.2          Organizatorul se obliga sa faca public   regulamentul campaniei promotionale  pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/Shoppingcitytargujiu, site www.shoppingcitytargujiu.com. Regulamentul va putea fi gasit si la InfoDesk-ul centrului comercial.

V.3          Au dreptul de a participa la campanie persoanele fizice care vor efectua cumparaturi de la magazinele participante ce isi desfasoara activitatea in Shopping City Targu Jiu, aceste cumparaturi fiind dovedite cu un bon fiscal de cumparaturi in cuantumul minim mai jos prevazut , pentru cumparaturi efectuate in perioada 6 – 15 MARTIE 2018.

V.4       Valoarea minima de cumparaturi de produse, efectuata in perioada Campaniei de la magazinele din Galeria Comerciala  Shopping City Targu Jiu   trebuie sa fie de minim 200 lei pe un bon fiscal. Bonul trebuie sa fie emis in ziua prezentarii la Info Desk  Shopping City Targu Jiu.

V.5       Un client are dreptul de a participa o singura data in ziua prezentei Campanii cu respectarea restrictiilor prevazute in prezentul regulament.

V.6       Se mentioneaza in mod expres excluderea urmatoarelor bonuri fiscale de cumparaturi/achizitii pentru atingerea plafonului minim de 200 lei astfel:

 1. documente justificative fiscale emise de societatile bancare,furnizari servicii si casele de amanet din Shopping City Targu jiu.
 2. documente justificative fiscale care contin doar produse alimentare.
 3. Documente justificative fiscale care contin doar alimente si produse destinate animalelor.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR ZILNICE SI A MARELUI PREMIU
 2. 1 a) In  perioada 6 – 15 martie 2018, persoanele care vor achizitiona in aceeasi zi a Campaniei produse si/sau servicii dinmagazinele participante ce isi desfasoara activitatea in Shopping City Targu Jiu cu exceptia celor mentionate la punctul V.6, achizitii pe care le vor putea dovedi cu bon fiscal de minim 200 lei cand se vor prezenta la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu si accepta sa furnizeze datele de identificare (nume, prenume, seria si numarul CI, domicilul,  adresa e-mail si numar de telefon)  hosteselor, vor participa la extragerea  pentru premiile zilnice oferite in cadrul campaniei si premiul cel mare. Hostessele campaniei “BUCURA-TE DIN PLIN DE SHOPPING SI INFRUMUSETEAZA-TI PRIMAVARA CU PREMII INFLORITOARE!” vor fi prezente la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu  de luni pana duminica in intervale orare 10.00-22.00 stabilite de administratia Mall-ului si vor oferi castigatorilor un numar total de  10 premii.
 3. b) Participa bonurile fiscale emise de magazinele de pe galeria comerciala Shopping City Targu Jiu.
 4. c) In cazul in care valoarea achizitiilor:

– pe un bon fiscal de minimum 200 lei, hostesele de la Info Desk vor inscrie clientul ce se va prezenta cu bonul pe tableta/laptop cu datele personale iar extragerea se va face automat de catre sistemul aplicatiei.

 1. d) Inregistrarea participantilor in cadrul Campaniei se va face de catre Hostesele Shopping City Targu Jiu .
 2. e) Desemnarea castigatorilor prin tragere la sorti a premiilor zilnice va fi comunicata pe pagina oficiala de facebook/site, in maximum 5 zile de la extragere.
 3. f) Castigatorii premiilor zilnice nu mai participa la extragerea pentru marele premiu.
 4. 2 Inscrierea in prezenta Campanie in vederea sansei obtinerii  premiilor se face prin furnizarea, de catre participanti, a datelor personale si prin verificarea de catre reprezentantii Organizatorului a bonurilor de cumparaturi prezentate. Datele cu caracter personal ce vor fi colectate sunt: nume, prenume, data nasterii, adresa e-mail si numar de telefon.

Bonurile, dupa verificare, semnate si stampilate de catre reprezentantul Organizatorului, vor fi returnate participantilor inscrisi la Campanie pentru a fi pastrate de catre acestia.

Bonurile fiscale odata prezentate, semnate si stampilate, nu mai pot fi folosite din nou in aceasta Campanie.

 1. 3        Cumparaturile evidentiate de aceste bonuri, trebuie:
 2. sa fie facute in ziua in care se vor prezenta la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu.
 3. sa fie facute exclusiv / doar de la magazinele participante (semnalizate in acest sens) care isi desfasoara activitatea in incinta Shopping City Targu Jiu si cu respectarea restrictiilor stipulate la punctul V.6 (1) ;
 4. valoarea unui bon fiscal sa fie de minimum200 lei;

VI.4         In prezenta Campanie se acorda un numar de 10 premii.

Bonul/Bonurile emise anterior datei de 06.03.2018 (data de începere) nu sunt acceptate și nu pot participa la Campania promoțională. Vor fi acceptate exclusiv bonurile prezentate în ziua efectuării cumpărăturilor. Participanții la Campanie se vor prezenta la Biroul de Informații dedicat Campaniei din Centrul Comercial cu bonul fiscal în original în intervalul orar:

 • 00 – 22.00 luni-duminica în perioada 06.03.2018 – 15.03.2018.

Reprezentantul  Centrului Comercial Shopping City Targu Jiu  de la InfoDesk va verifica bonul pentru a vedea dacă produsele s-au cumpărat din cadrul magazinelor din Centrul Comercial Shopping City Targu Jiu (exceptând limitările menționate între paranteze la punctul VII.1 paragraf 1), dacă bonul fiscal este emis în ziua participării, dacă bonurile sunt în original și dețin toate elementele de securitate aferente unui document original, dacă valoarea acestora se încadrează în regulile de participare și dacă toate celelalte condiții prezentate în prezentul regulament sunt îndeplinite.

VI.5         Pentru fiecare suma de minim 200 lei dovedita de catre participant conform dispozitiilor de mai sus, participantul poate castiga premii  conform mecanismului de acordare a premiilor mentionat mai sus. 

 1. 6 Valorificarea premiilor  se face astfel:
 2. a)       Participantii, dupa verificarea bonurilor de cumparaturi de catre reprezentantii Organizatorului, si furnizarea datelor personale necesare pentru participarea la Campanie, vor fi inscrisi si inclusi in baza de date a Campaniei.
 3. b)      Premiul castigat nu poate fi schimbat, modificat, inlocuit etc.
 4. c)       Odata anuntat despre castigarea premiului, participantul se poate prezenta doar, pana la data de 25.03.2018 pentru a-si revendica premiul. Nu se poate solicita contravaloarea in bani si nici inlocuirea premiuluiBonul fiscal va fi retinut de catre Info Desk la momentul inmanarii/valorificarii. Pierderea bonului atrage dupa sine pierderea premiului.

VI.7.        Doar participantii care indeplinesc conditiile de participare la Campanie in data mai sus mentionata au dreptul de a beneficia de premiile care se acorda conform mecanismului detaliat mai sus.

VI.8.       Niciun premiu de orice tip ar fi, care se acorda in prezenta Campanie, nu va putea fi schimbat/inlocuit cu un altul sau schimbat in bani.

VI.9. SE MENTIONEAZA EXPRES CA IMPOZITUL PENTRU PREMIILE CE DEPASESC O VALOARE MAI MARE DE 599,9 LEI VA FI SUPORTAT DE CATRE CASTIGATOR.

VII.         PROTECTIA DATELOR PERSONALE

VII.1       Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorului prezentei Campanii şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare. Organizatorul este inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal la nr. 1837/30.01.2017.

VII.2       Participantii la Campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

VII.3 (1) Informarea persoanei vizate

 1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 4. d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

VII.3 (2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 1. a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

VII.3 (3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 3. c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

VII.3 (4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

VII.3 (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 1. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

 1. a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 2. b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

VII.3 (6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

VIII.       NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIILOR.

DREPTUL DE EXPLOATARE A DATELOR PATICIPANTILOR

VIII.1      În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani de catre magazinale partenere si/sau de catre Organizator.

VIII.2      Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului. Participarea la Campania vizata de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor ca, numele, fotografiile, sunet/voce si materialele surprinse cu acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

VIII.3      Prin participarea/inscrierea la prezenta Campanie, participantii consimt ca toate materialele  surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizator in aceasta Campanie, referitoare la participanti (nume, imagine, sunet/voce) pot fi facute publice si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care Organizatorul si/sau subcontractantii acestuia vor putea exploata materialele respective cu participantii surpinse/fixate pe orice tip suport in Campanie sunt: 

 1. limita teritoriala: nelimitat;
 2. durata: nelimitat;
 3. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
 4. tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si neconditionat;
 5. modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
 6. mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
 7. cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
 8. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.

VIII.4      Participantii  prin inscrierea in Campanie renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a subcontractantilor acestuia, pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor continand imaginea si vocea, opere si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Campanie, extragerii si acordarii premiului.

 1.       DISPOZITII FINALE

IX.1 Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

IX.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra voucherului dupa ce acesta a fost inmanat participantilor la Campanie.

IX.3 De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

IX.4 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de nu acorda niciun voucher particpantilor. Falsificarea bonurilor fiscale sau a voucherelor de catre participantii la Campanie va fi pedepsita conform normelor legale in vigoare, Organizarorul rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate sa dispuna luarea de masuri.

IX.5 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.

Organizator

SC TARGU JIU DEVELOPMENT SRL

Sari la bara de unelte

Parteneri

CHIRIASII SOCIETATII
GLORIA JEANS ASSOCIATED GROUP COMMUNICATIONS S.R.L.
BRAND GSM ARCO EXPERT S.R.L.
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.
GOLDEN ROSE ROSADORO ART S.R.L.
CONSTANTIN NAUTICS CONSTANTIN NAUTICS S.R.L.
ANA ASIGURARI NEXTSOFT S.R.L.
IL PASSO SOLO SCARPA S.R.L.
GUESS UNIC BRANDS S.R.L.
TOM TAILOR TOM TAILOR RETAIL RO S.R.L.
ECCO SHOES KRM FOOTWEAR ROMANIA S.R.L.
BRISE BRISEGROUP S.R.L.
BIGOTTI GRAFTEX PRODCOM S.R.L.
LEVI’S ARIDON MOLDOVA S.R.L.
SABON SABON HOLDINGS S.R.L.
BSB BSB FASHION S.A.
MOTOR PARADIS STAR S.R.L.
SALAMANDER OTTER DISTRIBUTION S.R.L.
NAPAPIJRI RAMIRO INVESTMENTS TRADINS S.R.L.
STEFANEL STEFANEL (ROMANIA) S.R.L.
COLUMBIA DOCKYARD ISLANDS S.R.L.
9D VR GAL INVEST ACTIV S.R.L.
BCR BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ZEBRAPAY ZEBRAPAY S.R.L.
CREDIT CHANGE ACTIV CHANGE TOP S.R.L.
MARKS & SPENCER MARKS & SPENCER MARINOPOULOS ROMANIA S.A.
BOWLING CENTER BOWLING CENTER S.R.L.
MILLEFIORI MILLEFIORI S.R.L.
BYZETTE BYZETTE FASION S.R.L.
YOKKO PRINCESS STIL PROD CONF S.R.L.
GAME WORLD / CAZINO OPOSSUM ROMANIA S.R.L.
MILI’S RELAX MILI’S RELAX S.R.L.
CINEMA CITY CINEMA CITY ROMANIA S.R.L.
LA GRANDE BRIOCHE A LA FRANCAISE VANIMAR S.R.L.
X-BOX SUI GENERIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
MESOPOTAMIA FAST FOOD MESOPOTAMIA S.R.L.
CHIN THAI WANG JUN STAR S.R.L.
RUSTIC ZAHARIA SEMPER INVEST S.R.L.
KFC US FOOD NETWORK S.A.
MCDONALDS PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.
GYMBOLAND GYMBOLAND BLUE S.R.L.
DSH (KIDDIE RIDES) DSH BRANDS DISTRIBUTION S.R.L.
CHOPSTIX MLS INVEST TRADING S.R.L.
SALAD BOX OZKARDES S.R.L.
SUBWAY SUBRESTO THIRD S.R.L.
PAVEL GRAND LEONARD S.R.L.
PIZZA SAN MARCO PRO SEVEN PLUS S.R.L.
IMAGINARIUM TRITEX DESIGN S.R.L.
TABAC SHOP (JPB) JPB TRADE S.R.L.
VARIOUS BRANDS LANIA SPORT S.R.L.
ADIDAS ADIDAS ROMANIA S.R.L.
JOLIDON JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L.
TRIUMPH FANTASY MOD S.R.L.
ROYAL CARO ROYAL CARO S.R.L.
BIJOU BRIGITTE BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSORIES A.G.
FRANKIE GARAGE / BREAK POINT WEIRD FASHION S.R.L.
MANGO MANGO GARMENTS ROM S.R.L.
BATA EVOLINE IMPEX S.R.L.
SEVDA DIAMONDS SEVDA DIAMONDS S.R.L.
CELLINI CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.R.L.
SWAROVSKI ALLIANCE CRISTAL S.R.L.
BETTY ICE BETTY ICE S.R.L.
EYE STYLE STYLE EYEWEAR S.R.L.
MOBIUP MOBIUP DISTRIBUTION S.R.L.
TIA ACCESORII TIA CHARM S.R.L.
INFINITE LOVE AVANTI FREE S.R.L.
ATMOSPHERE ANGEL FASHION SHOP S.R.L.
SPLEND’OR B&B COLLECTION S.R.L.
TEZYO OTTER DISTRIBUTION S.R.L.
ISABELLE GIFT & FLOWER ISABELLE FLOWER S.R.L.
BENVENUTI BENVENUTI S.R.L.
MAC ESTEE LAUDER ROMANIA S.R.L.
LOUIS PURPLE FORMENS RETAIL S.R.L.
HERMOSA HERMOSA OFFICE CENTER S.R.L.
CHU CHAS ALTO DE ARENAL S.R.L.
SOPHIE PATISSERIE KIBO DELICE S.R.L.
GEOX PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ANASTASIA BERVELY HILLS BLACK SEA COSMETICS S.R.L.
VICTORIA GALLERY EMSIMA INTERNATIONAL S.R.L.
H&M H&M HENNES & MAURITS S.R.L.
RESERVED LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
C&A C&A RETAIL MODA S.R.L.
PAUL MOULIN D’OR S.R.L.
SCOOPS THAI SCOOPS S.R.L.
HOUSE LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
SEPHORA SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.
MOTIVI MIROGLIO ROMANIA S.R.L.
COLIN’S EROGLU ROMANIA S.R.L.
PULL & BEAR PULL & BEAR RO S.R.L.
STRADIVARIUS STRADIVARIUS RO S.R.L.
SENSIBLU SENSIBLU S.R.L.
STARBUCKS AMREST COFFEE S.R.L.
KULTHO B&B COLLECTION S.R.L.
CLAIRE’S (FOSSIL) B&B COLLECTION S.R.L.
ZARA HOME ZARA HOME RO S.R.L.
BIJUTERIA STIL STYL S.R.L.
ORANGE ORANGE ROMANIA S.A.
DOUGLAS PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L.
MELKIOR SONYA MOD S.A.
PUPA PUPA MILANO ROMANIA S.R.L.
TEILOR CREDIT GOLD & GF 2003 S.R.L.
D’S DAMAT ORPA FASHION S.R.L.
GATTA MONDOROM S.R.L.
SEROUSSI LOMEN FASHION S.R.L.
MATHILDE INEX STYLE S.R.L.
OPTIBLU OPTICAL NETWORK S.R.L.
FLORMAR MED KAN EXPERT S.R.L.
EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
ANNA CORI DENIS SHOES S.R.L.
VICINO ELEMAR S.R.L.
CHRISTIAN TOUR CHRISTIAN ’76 TOUR S.R.L.
B&B B&B COLLECTION S.R.L.
SEVDA SEVDA IMPEX S.R.L.
NYX L’OREAL ROMANIA S.R.L.
MARELBO MARELBO S.R.L.
PIMKIE PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ORSAY SMS ROMANIA S.R.L.
NISSA DEMIUMA COMIMPEX S.R.L.
PANDORA PANDORA JEWELRY ROMANIA S.R.L.
NEW YORKER NY ER ROMANIA S.R.L.
BRAICONF BRAICONF S.A.
BE IN TIME B&B COLLECTION S.R.L.
TOMMY HILFIGER SARKKROM TRADING S.R.L.
BUZZ SPORT VISION TRADING S.R.L.
CORA ROMANIA HYPERMARCHE S.A.
EL UNICO EL UNICO PARADIS S.R.L.
CORSA EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
PERFECT NAILS LUCKY TWO S.R.L.
AMAECOL (ECOCHIM) ECOCHIM S.R.L.
TURKISH DELIGHT IREM K.A. S.R.L.
D&P ROLLY PARFUM S.R.L.
E-SMOKE GERADI INTERNATIONAL S.R.L.
FLOARE DE COLT LATURE ZAHARIA IONUT ANDREI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
CREDIT EUROPE BANK CREDIT EUROPE BANK S.R.L.
MOHITO LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
OXETTE / LOISIR PERIDEO INTERNATIONAL S.R.L.
CDC CDC ENTERTAINMENT ZONE S.R.L.
UPC UPC ROMANIA S.R.L.
BERSHKA BERSHKA CARPATI S.R.L.
CONTAKT EXPRESS CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.
LACOSTE.GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA S.R.L.
PROFIHAIRSHOP PROFIHAIRSHOP S.R.L.
BOURBON AMARUII S.R.L.
MOO GELATO ABI GRUP S.R.L.
ZARA ZARA BUCURESTI S.R.L.
LC WAIKIKI LC WAIKIKI RETAIL RO S.R.L.
OFFICE SHOES SHOEBOX PRODUCT ROMANIA S.R.L.
ACTIV GSM MESS PLUS GSM S.R.L.
LITERA GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L.
KOTON KOTON S.R.L.
BONSAY FREDDO FASHION S.R.L.
SPORT VISION SPORT VISION TRADING S.R.L.
PIZZA HUT AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.
CREMA CAFÉ MUZA URANIA S.R.L.
MUSETTE MUSETTE EXIM S.R.L.
MIZAR VICMOD S.R.L.
PENTI PENTI WORLD S.R.L.
BENETTON SANTIAGO GRUP S.R.L.
US POLO FASHION MODA S.R.L.
NIKE FF GROUP ROMANIA S.R.L.
CITY BISTRO CAFÉ BEST QUALITY SOLUTIONS S.R.L.
OPTICRIS OPTICRIS OPTICA S.R.L.
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.
OYSHO OYSHO RO SRL
ING BANCOMAT ING BANK V.M. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI S.A.
DM DROGERIE MARKT DM DROGERIE MARKT S.R.L.
YVES ROCHER COSMETIQUES DE FRANCE S.R.L.
MAGNOLIA COMGABY MOLN S.R.L.
SWISS GSM SWISS GSM S.R.L.
RCS & RDS RCS & RDS S.A.
BOLLA CARRERA FOOD S.R.L.
ENGLISH HOME ENGLISH HOME S.R.L.
ANGELINA JONES SISA BUSINESS S.R.L.
PROBEAUTY ETERNAL BEAUTY S.R.L.
DEICHMANN DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE S.R.L.
ALEX DECO ALEX DECORATIUNI S.R.L.
AFC SERVICE GSM DAI VIET GSM 32 S.R.L.
MOTHERCARE SYSMEROM COM S.R.L.
COCCODRILLO GLOBAL UNIVERSAL S.R.L.
LEGO DACO INVEST S.R.L.
NORIEL INTERTOY ZONE S.R.L.
CCC PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ALISS SHOES ALISS SHOES S.R.L.
JUNIOR SHOP NOVOCENTO S.R.L.
TUI TOURING EUROPABUS ROMANIA S.R.L.
GLOSS BEAUTY SALON LADY’S LINE & CO S.R.L.
JACOBS ACOBS PLUS S.R.L.
CATALI CATALI ESTETIC GMC S.R.L.
MOO CAFÉ ABI GRUP S.R.L.
PARFUMS DE PROVENCE NOTRE DAME PARFUM S.R.L.
GEROVITAL FARMEC S.A.
XPRESS TABAC XPRESS S.R.L.
CADOR EUROROM ART S.R.L.
VODAFONE VODAFONE ROMANIA S.A.
MARIONNAUD INA INTERNATIONAL S.R.L.
5ASEC DRY CLEANING SERVICES S.R.L.
GERMANOS GERMANOS TELEKOM ROMANIA S.A.
MELI MELO MELI MELO FASHION S.R.L.
NOMASVELLO BEAUTIKA S.R.L.
CEASORNICARIE RANID STAR S.R.L.
LA FEMME TEX-AS GROUP S.R.L.
HELP NET HELP NET FARMA S.A.
QUICK MOBILE ELECTRO MOBILE S.R.L.
INMEDIO LS TRAVEL RETAIL ROMANIA S.R.L.
TOP SHOP STUDIO MODERNA S.R.L.
ANIMAX PET PRODUCT S.R.L.
SILCA M&C BUSINESS S.R.L.
ALTEX ALTEX ROMANIA S.R.L.
WORLD CLASS WORLD CLASS ROMANIA S.A.
PRIMARIA CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA
UNICASA (INSULA) UNICASA S.R.L.
SPIT SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE CONSTANTA
LOCA-R-WASH SMYRIL S.R.L.
NATURLICH 2B GROUP SRL
RE NEW ABRAMAMIN SRL
VITAMIX ADAMS VISION SRL
TXM TEXTILMARKET ADESSO TXM ROMANIA SRL
DALLMAYR ALTUNIMI SRL
CLOCK’S ARIF PROD COM SRL
INFINITE AVANTI FREE SRL
KENDRA B&B COLLECTION SRL KENDRA
SPLENDOR B&B COLLECTION SRL SPLEND`OR
BCR BANCA COMERCIALA ROMANA
BENESCU PETRU BENESCU PETRU II INTR. IND.
BETTY ICE BETTY ICE SRL
JEWLEL BIJUTERIA CRIS PARFUM SRL
BRD BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA
BRICOSTORE BRICOSTORE ROMANIA SRL
SBY BOWLING CAESAR ENTERTAINMENT SRL
CARREFOUR CARREFOUR ROMANIA SA
C-GAMING ZONE CMA ANDCAT SRL
START COMISION TRADE SRL
CORINDON CORINDON SRL
SALADBOX DMA QUALITY FOOD SRL
LEM’S DOREDY DISTRIBUTION GRUP SRL
DOVANI DOVANI SRL
ELECTRONMEDIA ELECTRONMEDIA SRL
CADORO MOBILI EUROSTAR FURNITURE SRL
FLANCO FLANCO RETAIL SA
ACCESORII GSM FLORIADI CLAS S.R.L.
SAMSONITE GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL
POMODORO GERMANOPROD SRL
GRUP LITERA GRUP EDITORIAL LITERA SRL
SHOP JEANS HERFLORYS TRANS SRL
HERVIS HERVIS SPORTS AND FASHION SRL
VOGUE INVOGH SRL
IRIS CHIC IRIS CHIC PERFUMES SRL
COFFE STORE ISAGRIGO SERV SRL
JANLEN JANBODRA SRL-D
FUN PLANET KIDSTAR SERV SRL
BLUE COMPANY LENITED SERV SRL
PIZZA ROMANA LEODORMAR AGREMENT SRL
SWISS GOLD LION FREE EXCHANGE SRL 9
MAX MAXHEAD SRL
MELI MELO PARIS MELI MELO FASHION SRL
SILVER MICROMAR IMPEX SRL
JOYZ MILANA S.R.L.
MIRIAPODUL HOINAR MIT TRIP SRL
MOBI UP MOBIUP DISTRIBUTION SRL
MONDEX MONDEX RETAIL SRL
LEE COOPER MONTECRISTO RETAIL RO SRL
TARA BIJOUX MRS CHANCE SRL
MUSETTE MUSETTE EXIM SRL
NAUTILUS NAUTILUS SRL
OTTER OTTER DISTRIBUTION SRL
LAVINIA PASNELA SRL
PASSAGE PASSAGE FOOD SRL
PEPCO PEPCO RETAIL SRL
PERLORO PERCOLLANA SRL
FOTOLII RELAXARE PFA DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN
PICASSO PICASSO INTERNAŢIONAL SRL
PULL&BEAR PULL & BEAR RO SRL
RAIFFEISEN BANK RAIFFEISEN BANK SA
DIGI PUNCT RCS & RDS SA INSULA
CRAMA MURFATLAR ROADVINI SRL
ROBEST ROBEST COM SRL
FLOWER SHOP ROBIANDRI SRL
SCARPA ROMBRAC SRL
SECUIANA SECUIANA SA
CLUB PRESTIGE SELECT BILIARD SRL
ASIGURARI SERV CONSULT SRL 226
QUASSI PRONTI SILPRONTI FOOD SRL
DONCAFE SONY COM SRL
BLANCHE SOPHI ALEX PAN SRL
SPORTISIMO SPORTISIMO RO SRL
SIMIGERIA PETRU STEROM IMEX SRL
SPARTAN STRONG MND CORPORATION S.R.L
TIGARA ELECTRONICA TG AMAZON TEAM SRL
KALLOS COSMETICS TORDAI HAIR COSMETICS SRL
ZOOMANIA VABRO RETAIL SRL
CHEI VERAZANO DESIGN CONFORT SRL
ZIMBRIA VERDESI & CO SRL
MAGIC BALL VICTOMAG FOOD SRL
ZVON CAFFE ZCN BRAILA CAFE FRANCHISE SRL
AZZURRO IL VENETIANO CHRISTIAN IMPEX S.R.L.
WU XING QUICK BEST FOOD SRL
TUTTI CAFÉ SEROLA BISTRO S.R.L
TUTTI BISTRO SEROLA BISTRO S.R.L
LASAFI S.C LA SAFI LEBANESE FOOD S.R.L.
LI WU S.C. LI WU GASTRONOMIC S.R.L.
3F GXS PROIND S.R.L.
ORO T’ORO S.C OSHO-SCS TRADING S.R.L.
ITALIAN VILLAGE A.C. BELLEVIT S.R.L.
NEDELYA THE CAKE COMPANY SRL
MARVIO MARION COM TRANS S.R.L
TACO BELL CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L
MCDONALD’S PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.
SBARRO INNOVATIVE PIZZA SOLLUTIONS S.R.L.
TRICKSHOT FOOD BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) S.R.L
WORLD CLASS WORLD CLASS ROMANIA S.A.
GETA VOINEA SELFBE S.R.L
MELI MELO DECO MELI MELO FASHION S.R.L
BBY ATMOSPHERE DESIGN FASHION S.R.L.
ECO CLEAN ECO CLEAN S.R.L
MEDIA GALAXY S.C ALTEX ROMANIA SRL
MAXI TOYS NICORO TRADING S.R.L
ILEX – VODAFONE ILEX COM SRL
DM DM DROGERIE MARKT S.R.L
WOMEN’S SECRETS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L
LIBRARIUM S.C. ONE DISTRIBUTION COMPANY S.R.L.
TAKKO TAKKO FASHION INTERNATIONAL S.R.L
AUTOGRAF VECTOR STORES S.R.L
KON ART KON ART S.R.L
KALLOS S.C TORDAI HAIR-COMETICS S.R.L.
SALON BRANDS S.C SALONPRO S.R.L
OPTIC PLANET (KLARMAN) OPTIC PLANET S.R.L.
ZAZA UNDERWEAR ZAZA DEL SOL S.R.L.
GERMANOS (TELEKOM) GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
DINOLAND S.C. J&M S.R.L
KITCHEN SHOP S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.
NATUR HOUSE NATURSTORE S.R.L.
GALL PRINT GALLPRINT S.R.L
FLORENS S.C BRILIANT – ACTIV S.R.L
NATURA PLANT( NATURESCU) ROMPAMEX S.R.L.,
JPB S.C. JPB TRADE S.R.L.
HELPNET HELP NET FARMA S.R.L.
SIMIGERIA PATRICK S.C. BAUCONSULTING PROJECKT NICAM S.R.L.
PRO BEAUTY SHOP ETERNAL BEAUTY S.R.L
BANCA TRANSILVANIA S.C BANCA TRANSILVANIA S.A
CATALI SHOES CATALI ESTETIC G.M.C S.R.L.
PARFOIS SOLMAR TRADING GRUP S.R.L.
COCODRILO DORADOR TRADING S.R.L
HELLEN FASHION HELLEN FASHION INVEST S.R.L.
 NOMASVELLO DERMO LINE S.R.L.
SMYK SMYK ALL FOR KIDS S.R.L.
MONEYGRAM SCHIMB VALUTAR AVANGARD DINASTY SRL
CARMENS UNICA INTERNATIONAL SHOES SRL
THE PERFUME LAB INTERSPECTRA UNIVERSE SRL
DELUKA DELUXE CARDS S.R.L.
DOVANI DOVANI S.R.L
RLV JUST RELEVE S.R.L
TIZIANO BONINI CAFFE LE CAPSULE S.R.L
DIGI RCS&RDS
NA LA BALKAN VENTURE PARTNERS S.R.L.
CONTAKT CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
DON CAFÉ MANUFAKTURA CAFÉ & BISTRO S.R.L.
M.A.C ESTEE LAUDER ROMANIA S.R.L.
KIX FF GROUP ROMANIA SRL
SAMSUNG ESTEP B2B S.R.L
GATTA S.C MONDOROM S.R.L.
NEXT SC IXY RETAIL S.R.L.
WHY DENIS DENIS SHOES S.R.L
LEVIS ARIDON MOLDOVA S.R.L
KENVELO S.C. MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L
PEPPER S.C SPORTMARK INTERNATIONAL SRL
ALDO OTTER DISTRIBUTION S.R.L
SABRINI IRINIK S.R.L
B&B COLLECTION S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
CLAIRE’S S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
SPLENDÓR S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
PEEK &CLOPPENBURG PEEK & CLOPPENBURG S.R.L
BROW BAR & MORE BROW BAR & MORE S.R.L.
WOJAS WOJAS S.R.L.
LACOSTE&GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA S.R.L
KARACA KARACA PORSELEN ROMANYA S.R.L.
INCI INCI DERI S.R.L
SINSAY LPP ROMÂNIA FASHION SRL
RESERVED MAN LPP ROMÂNIA FASHION SRL
CROPP LPP ROMÂNIA FASHION SRL
HUMMEL UNIT RETAIL GROUP S.R.L.
GETT’S INGO TRADE INTERNATIONAL S.R.L.
INTERSPORT GENCO TRADE SRL
NIKE FF GROUP ROMANIA SRL
SUVARI SC SUVARI RO S.R.L.
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L
SEPHORA SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A
ALL SHOES DENIS SHOES S.R.L
DS DAMAT ORPA FAHION S.R.L
DAMAT TWEEN DAMAT&TWEEN S.R.L
PUPPA S.C PUPA MILANO ROMANIA S.R.L
TRIUMPH INTANGGO S.R.L.
GUARA GUARA TREND S.R.L
GHERASOS COMDIC S.R.L
SOFIA MAN SOFIAMAN IMPEX S.R.L.
DEPOT 96 DEPOT 96 DESIGN S.R.L.
ECCO KRM FOOTWEAR ROMANIA S.R.L.
MIRANO S.C CARLTOM-ROM S.R.L.
VANS FASHION LIFESTYLE & DISTRIBUTION S.R.L.
ATAELLIER ALIA CONCEPT S.R.L.
DIAMOND BY ADESGO ADESGO S.A.
ESCUDO SC DANDY CONF S.R.L.
STEILMANN STEILMANN ROMANIA S.R.L
FANYLUX PROCOSFIN COMP S.R.L.
LEATHER POINT CRONOS INTERNATIONAL S.R.L
4F OTCF TRADE S.R.L.
MAYORAL MAYORAL RO MODA INFANTIL S.R.L
SECOM SECOM PRODUCTIE SERVICII S.R.L
UNDER ARMOUR KVANTUM SPORT S.R.L.
SIZEER MIG MARKETING INVESTMENT GROUP S.R.L.
MONARCH MIGRAVIP S.R.L.
FUMEAZA OK BVD MEDIA OFFICE S.R.L.
VS COMPANY VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE S.R.L
NUKKA LADY NUTS SRL
MOBIUP MOBIUP DISTRIBUTION S.R.L
D&P NEW  CLASIK ARF S.R.L
DAVIMAT SMART VEND S.R.L
AFC DINH BO LINTH GSM 29 S.R.L
ING ING BANK N.V. AMSTERDAM
– SUCURSALA BUCURESTI
FOTOLII MASAJ ALFA SOLUTION TCC SRL
RAIFFESEN BANK S.A RAIFFESEN BANK S.A
TAPI TEA S.C. SKY-WALKER CITY S.R.L
7 SECONDS 7 SECONDS SERVICE CEASURI S.R.L.
CRONOS ELECTRON MEDIA SRL
CONTAKT EXPESS CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
TREASURE SAS TECH DEVELOPMENT SRL
MOBICELL MOBICELL S.R.L.
MESAUDA KOSMO BEAUTY DI CELONA S.R.L.
CETELEM CETELEM
GIFT UPGRADE GIFT UPGRADE SRL
BRAND GSM ARCO EXPERT S.R.L.
PAPIONETTE NATURAL FOREVER SRL
DOCTOR VENDING DOCTOR VENDING S.R.L.
I SHIELD CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
BCR ATM BANCA COMERCIALA ROMANA
PIXEL ZONE S.C . PIXEL GAMES S.R.L
MOTIKO BIOSUD SRL
VR VR GAMELOB S.R.L.
FROLLY MOLLY GREENBERRY INVESTMENT SRL
MOO ABI GRUP SRL
GYMBOLAND GYMBOLAND BLUE S.R.L.
FAMOUS WAFFLES LOVE FOR FOOD S.R.L.
RED CASTLE – PICTURA CU NISIP C.A.M. TOYS GROUP S.R.L.
BW PHOTO BOOTH BW PHOTO&CO SRL
9DVR JOCURI 9DVR JOCURI S.R.L.
CHOPSTIX MLS INVEST TRADING S.R.L.
BILLA COLUMBUS OPERATIONAL
OVIESSE KIDS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
SALON YVONNE ART HAIR SRL
DM DM DROGERIE MARKT SR
TINKERBELA UNISCAN GRUP EDUCATIONAL
THE BAR GREEN CARE COSMETICS
DIVERTA ATLAS COMPUTER COMIMPRODEX SRL
PEEK&CLOPPENBURG PEEK&CLOPPENBURG SRL
NOBILIS NOBILIS SRL
PROFIHAISHOP PROFIHAIRSHOP SRL
GNC WELL EML MEDIA CONSULTING
OBLIO PETIT CAPRICE SRL
SIMONA’S KITCHEN SHOP ALMAROM LIMITED SRL
BEANZ STRAUSS ROMANIA SRL
COFETARIA OCTAVIAN CD BRAND DEVELOPMENT
REMEDIAVERT REMEDIAVERT SRL
CHRISTIAN’76 TOUR CHRISTIAN’76 TOUR SR
DECO IN DECOIN HOMEWARE SRL
LEONARDO OPTICS LEONARDO OPTICS SRL
TELEKOM GERMANOS TELECOM ROM
SPAZIO CAFÉ WELCHOME SRL
NANOS VACANT
PRIMIGI BOYS & GIRLS FASHION
NEEDLE ATELIER DE RETUS TAILOR FOR YOU SRL
BABYNA STAR ACTIV INTERNATI
WINE BOUQUET CBN PREST SRL
HERVIS SPORT HERVIS SPORTS AND FA
ENZO BERTINI BENVENUTI SRL
ROBERTO BRAVO GLORIA DIAMONDS SRL
AMAZING EWAS MANAGEMENT SOLUTION
HELP NET HELP NET FARMA SA
MANUFAKTURA MANUFAKTURA CAFE & B
THE BODY SHOP GINKGO ROMANIA SRL
BIJOU BIJOU BRIGITTE SRL
MASSIMO DUTTI MASSIMO DUTTI RO SRL
WINE&COMPANY WINE&COMPANY SRL
SWATCH&TISSOT CHRONOSTYLE INTERNAT
BEAUTIK GREEN NET SA
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010
INTIMISSIMI FUTURA LENJERIE 2010
BELLE VIE FRAM BELEL VIE FARM SRL
HUMANIC LEATHER&SHOE SRL
VACANT
AORO/NOTINO NOTINO SRO BRNO SUC. BUCURESTI
BRISE RESORT PROD S.R.L.
ICENTRE ISPOT PREMIUM ROMANIA SRL
MONESSE PROFI CORP SRL
VAGABOND STUDIO FREEFASHION SRL
THE NORTH FACE ABITARE SPORTS SRL
SWISS ESTETRIX SWISS ESTETIX MEDICAL SRL
BROW BAR BROW BAR & MORE SRL
NALA COSMETICS BALKAN VENTURE PARTNERS
MULTI BRANDS MONDO KIDS EXPERT SR
ANA RADU & MINELI MQ PROFESIONAL SRL
BROXO BROXO SRL
GANT&LACOSTE CM DELTA APPAREL ROM
KILLTEC YOUR COMFORT SRL
UNIKA ATELIERELE UNIKA S.R
MOLECULE F ROSEBERG ADVISORS SR
ORO-TORO OSHO-SCS TRADING SRL
SUSHI TERRA SUSHI UNIVERS DOROBANTI
FIT4YOU BRAMIR EVOLUTION SRL
PEP&PEPPER EVERTOGETHER SRL
AL WADY FAST FOOD KM 0 SRL
TOAN’S TOAN’S VIETNAM SRL
TAKSIM OZKARDES SRL
CUPTORUL CU LEMNE CUPTORUL CU LEMNE SRL
AL SAFIR AFACERI MEDIA GRUP SA
SCANDIA SCANDIA SIBIU SRL
IMBISS GRILL PRIMEFOOD SRL
DELICIUL CARTOFILOR TRANSAMIR SRL
COSTADORO POLY PROJECT SRL
FILICORI EMERALD COMPANY SRL
CASINO FORTUNA INTERGAME SYSTEMS SRL
CADOURI TARDITIONALE TEHNOMED EXPERT SRL
CADOURI PERSONALIZATE VIRAGOS DESIGN SRL
FAN GSM FAN GSM SRL
OTTO BROKER OTTO BROKER DE ASIGU
LITERA GRUP EDITORIAL LITERA
RCS&RDS RDS RCS SA
ATM BANCA COMERCIALA ROM
SMOKE MANIA STARK UP SRL
AUTOMATE CAFEA DOCTOR VENDING SRL
PEGAS ATELIERELE PEGAS SRL
SAY SAY US SRL
MOULE WALKER STHENO FOOD &OTHERS
DONUTERIE OZKARDES SRL
DIAMOND CAR WASH CLEAN GO SRL
FAN COURIER FAN COURIER EXPRESS
PALMIYE PALMIYE DESERT SRL
ILUX GENERAL PROMO SRL
INGLOT J&G ENE SRL
BUBBLE WAFF BUBBLE WAFF SRL
CABINA FOTO BW PHOTO & CO SRL
FOREVER ROSES ROMANIA EVENTESIA SRL
KENDAMA DING COMMUNICATION S
TRAVEL US TRAVEL US CLUB SRL
ESSENCE EASY EMOZIONE SRL
GIFTBOX GIFT UPGRADE SRL
PUBLISERV – INVITATII NUNTA PUBLISERV SRL
CAR RECHARGE RENOVATIO MOBILITY S
SPATIU TEHNIC VODAFONE ROMANIA SA
FREEDOM PROFESSIONAL LONDON MAKEUP BOUTIQUE SRL
RELAX GAMES RELAX GAMES SRL
EXCLUSIV GSM EXCLUSIV CELL MOBILE
LITLE TYKE DELICII RAW VEGAN SRL
VALET PARKING LUXURY VALEY PARKING SRL
SERVICE PANTOFI TEAMWORK FATIH &ROZIN SRL
RAIFFEISEN (BANCOMAT) RAIFFEISEN BANK SA
BETTY ICE (INSULA) BETTY ICE SRL
JUCARII ELECTRICE FIXE (INSULA) CORINDON SRL
CUFARUL VERDE CUFARUL VERDE SRL
CAFÉ NESCAFE MOBIL LINE SRL
PLUSOPTIC OPTIPLAZA SRL
ROBEST (INSULA 1) ROBEST COM SRL
ROBEST (INSULA 2) ROBEST COM SRL
ROBEST (INSULA 3) ROBEST COM SRL
D&P (INSULA) ROLLY PARFUM SRL
MR. CHANCE (INSULA) MRS CHANCE SRL
ANTONIA GOLD ANTONIA GOLD SRL
CLASS AVATAR TEX STYLE SRL
KHLOE BELCOM GRUP INTERMED SRL
BUDUREASCA BUDUREASCA SRL
CASA VANESSA CASA VANESSA SRL
FORNETTI CIOBICA ELENA MIRELA I.I.
BOWLING & BAR COMETEX SRL
CHERIE CONTRAST ESTETIC SRL
FERMA IVASCU DRUMUL INVINGATORILOR SRL
SMILE FOTO EDF SRL
CADOURI HI-HII ELA ELECTRONIC SRL
COFETARIA EVELINY EVELINY SRL
HEALTH TECH (INSULA) HEALTH TECH SRL
CASINO MILLION INTERGAME SELECT SRL
KEY CONTACT KEY CONTACT SRL
ALEXI’S KIDS CONCEPT LINE SRL
AUTO MOL PAWN SHOP DIAMOND SRL
SALON VISAGE SC DAVID&KAROL VISSAGE SRL
BILETE AVION (INSULA) SEBASTIAN TOURING LINES SRL
LIBRARIA ALEXANDRIA SEDCOMLIBRIS SA
STILL STIL COMPANY SRL
TITAN ASIGURARI (INSULA) TITAN CORPORATION SRL
TOLEDO TOLEDO INTERNATIONAL SRL
HIM PRO ACTIV HIM SRL
FOTOLII MASAJ (INSULA) INDRA CULT SRL
MOBILE MAG (INSULA) ESET GSM SRL
BCR (BANCOMAT) BANCA COMERCIALA ROMANA SA
VICTORIA DECOSTILL SRL
ATELIERUL DE RETUSURI PRO DECA TEAM SRL
LOC DE JOACA PRO DECA TEAM SRL
CURATATORIA KIT ANDREI KIT SOLUTION SRL
URBAN ART (INSULA) URBAN ART SRL
TARIKARS HADI (INSULA MASINUTE ELECTRICE) TARIKARS HADI SRL
FLORARIA MEDEEA (INSULA) MEDEEA FLOWERS SRL
IDEAL FRESH (INSULA) IDEAL FRESH ANTOMAR SRL
ALEXE I. DANIELA PFA (INSULA TRENULET ELECTRIC) ALEXE I. DANIELA PFA
CAFENEAUA BULEVARD MCT 2004 SRL
COFETARIA ANDREI PANILUX M&M SRL
CALIN ARGENTINA II (INSULA) CALIN ARGENTINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
TALIROX (INSULA) TALIROX COSMETICS SRL-D
EXIGENT EXIGENT ART INTERNATIONAL SRL
ELLY ATRACTIV CHIC (INSULA 1) ELLY ATRACTIVE CHIC SRL
ELLY ATRACTIV CHIC (INSULA 2) ELLY ATRACTIVE CHIC SRL
CREDIT EUROPE BANK (BANCOMAT) CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA
MANN TEXTIL CARAPCEA EVENITA PFA
CEVA CHIC (INSULA) DORISIMO CHIC GIFTS SRL
RESTAURANT HERCULE BURBANK CALIFORNIA SRL
BEAUTY ONE (INSULA) BEAUTY FAMILY FOR ALL SRL
PROFESSIONAL STORE HAIR & BEAUTY (INSULA) PROFESIONAL STORE HAIR & BEAUTY SRL
GAME ZONE (INSULA) TERA GAMES ANDCAT S.R.L.
NICOLAE LARISA II (INSULA) NICOLAE A LARISA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
4DALVIAD (INSULA) 4DALVIAD SRL
ATM BRD BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
VODAFONE ARSIS ARSIS TRADING SRL
B&B B&B COLLECTION SRL
ATM BANCA TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA SA
EDITURA LITERA (INSULA) GRUP EDITORIAL LITERA SRL
HERVIS SPORTS HERVIS SPORTS AND FASHION SRL
IMMEDIO LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
PLUS OPTIC OPTIPLAZA SRL
PRAKTIKER PRAKTIKER ROMANIA SA
PUMA VLADYX SRL
ACTIV VLADYX SRL
AUCHAN AUCHAN ROMANIA SA
GARIBALDI ARTPOP MIREXIM SRL
CEASURI SI BIJUTERII (INSULA) ARTPOP MIREXIM SRL
CONTAKT (INSULA) CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
EPISCOPIA DEVEI SI HUNEDOAREI EPISCOPIA DEVEI SI HUNEDOAREI
MASTER FASHION MASTER FASHION SHOP SRL
MAXWEAR MAXWEAR SRL
THE REFRESH COFFEE&BEVERAGE SRL
KEY SHOP PADURARU DECEBAL VICTOR II
METRO METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
MARCMAN (INSULA) AROMASQUE PARFUMS SRL
AUTOMATIC TOYS (MASINUTE CU FISE PENTRU COPII) AUTOMATIC TOYS SRL
COCODRILLO DORADOR TRADING SRL
ATM EURONET EURONET SERVICES SRL
LECHINTA LECH-LACTO SRL
SCAUNE DE RELAXARE  (CU FISE) MILI’S RELAX SRL
MODA ALEXIA (INSULA) MODA ALEXIA SRL
CAR WASH OVIDIU MONDO BUSINESS SRL
TOP SHOES TOP TRADE IMPEX SRL
VANESSA HOME VANESSA HOME SRL
FABRICA DE CANAPELE STANDARD COMIMPEX SRL
STAR EXCHANGE STAR EXCHANGE SRL
FROG FRENTZY  (MASINUTE CU FISE PT. COPII) VICTOMAG FOOD SRL
MOBIUP (INSULA) MOBIUP DISTRIBUTION SRL
JACK CASINO & PLAY AGAIN POKER START SRL
MILANO GOLD SABRI GOLD SRL
ADO CAFÉ FADO CAFE SRL
EFECT DAVAMAL COMSERVICE SRL
AMELY AMELY SRL
TORJE TRADITIONAL FOOD TORJE INVEST SRL
JUST KIDDING SIMONNE CREATIVE SRL
PATRI GELATO COREBOS SRL
SCUFITA ROSIE CIPRILIBRIS SRL
CUPIO VALEMO LIFE SRL
KARLINO KIDS KARLINO KIDS SRL
LA BUNICA RAZVI&NADINE SRL
BASTA!BURGERI, PIZZA,PASTA SILOG ELECTRONICS SRL
VIP CAFÉ CAFE DRUPO SRL
EXIT RESTOROM SRL
MAXTOYS  (MASINUTE CU FISE PT. COPII) MAXTOYS SRL
ATM BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BAG SHOP GABOR MONICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
INSULA POSETE GABOR MONICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
TABU MAN TIMELINE SERVICE SRL
TABU FASHION TIMELINE SERVICE SRL
TABU KIDS TIMELINE SERVICE SRL
AVANTAJE AVANTAJE INVEST SRL
ASCONI (AUTOMAT BALOANE CU HELIU) ASCONI SRL
MISCHIATI (INSULA) MISCHIATI GROUP SRL
ROZA ORO ROZA ORO COLLECTION SRL
BOLTA VECHE NADO & CO PMN SRL
TXM ADESSO TXM ROMANIA SRL
SUB WAY CORAL TUBE FRESH SRL
ATM ING ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI
ETA2U ETA2U SRL
ACTIV EXCHANGE ACTIV EXCHANGE SRL
PECHORA (INSULA) MINIER & POSETTE SRL
GUMA TURBO (INSULA) DORA BLUE EYES SRL
TUI TRAVEL TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL
MRD LEATHER (INSULA) MRD LEATHER SRL
FDC NATURA FDC NATURA GROUP SRL
GIFT BOX (INSULA) COM GINA IMPEX SRL
GIFTS & FLOWERS (INSULA) COM GINA IMPEX SRL
INSULA TELECOMENZI MIHAELA RETAIL AND SERVICES SRL
GUSTUL COPILARIEI (INSULA) PONORAN MANUELA II
JOCURI PLAYSTATION & WII (INSULA) BOGDY MARJ MULTICLEAN SRL
ARMAN SPORT SPORT LINE SHOP SRL
RAPHELLA PARFUMS (INSULA) MAGAZIN SAPTE AGR SRL
PHOTO BOOTH FOTO FUN ALEX CRISTIAN SRL
COVER SHOP (INSULA) FLORIADI MOBILE SRL
NANOLINE (INSULA) TIGARI ELECTRONICE SRL
FLY TAXI GIORGI BUSINESS SRL
ROBEN TOYS ROBEN SRL
INSULA CU MIRODENII NATURES SENSE PRODUCTION SRL
RIBS GRILL GRILL RIBS OPTIM SRL
CINEMA 7D (INSULA) MULTIMEDIA ESCAPE SRL
COFETARIA BYRON (INSULA) TRES CHOCOLATES SRL
KALIA (INSULA) BMASZ SRL
PARFUMERIA EVELINA (INSULA) TOUCH OF LUXURY SRL
JEANS FOR YOU INDYANU JEANS SRL
ACO ACORD TRADING SRL
AGORA STORE (INSULA) ALYBREM’S FAMILY SRL
ASIGURARI (INSULA) NEGOISA CONSTANTIN SEBASTIAN II
ATLANTIS GOLD (INSULA) EURO TEHNIC SRL
AUTO SERVICE MALL AUTO MOLDOVA SA
BANCA TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA SA
BCR (BANCOMAT) BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BEAUTY EXPERT SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL
BEAUTY MANIA BEAUTY MANIA SRL
BEBE ARDEALUL FARMACIA ARDEALUL SRL
BETTY ICE (INSULA) BETTY ICE SRL
BONITO BONITO ORIGINAL SRL
BSB FASHION BSB FASHION SA
BULEVARD MCT 2004 SRL
CADOURI CU IMPACT (INSULA) CADOURI CU IMPACT DISTRIBUTION SRL
C-GAMING ZONE (INSULA) CMA ANDCAT SRL
CONTAKT GSM (INSULA) SKAND CTK SRL
CRAZY WAFFLE (INSULA) AURA SMOKERS INVEST SRL
CREDIT AMANET CREDITAMANET SRL
DABO DONER DABO MD SRL
ECO SMOKE (INSULA) DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN PFA
ELIXIR (INSULA) ONE FOOD BITUBU SRL-D
FORNETTI (INSULA) MANDACHE FAST FOOD SRL
INFINITE LOVE (INSULA) AVANTI FREE SRL
JONNY JOY YO-YO BEBE SRL
JUNGLA COPIILOR (INSULA) KIDDY JUNGLE SRL
KRISTAL COSTA NEW LINE SRL
LITERA (INSULA) GRUP EDITORIAL LITERA SRL
MARIA’S LADYBUGS (INSULA) MARIA’S LADYBUGS SRL
MAX BET MAX BET SRL
MOARA GLIGA (INSULA) MOARA GLIGA SRL
MOBIUP (INSULA) MOBIUP DISTRIBUTION SRL
MONDO KOSMETIK (INSULA) MONDO KOSMETIK SRL
MOO GELATO (INSULA) ABI GRUP SRL
NICK SHOP DAROV PN SRL
OFFICE SHOES SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL
OPS ENJOY LUX SRL
OPTICA EXPRESS OPTIPLAZA SRL
PARADISUL COPIILOR BIALEX PARADISUL COPIILOR SRL
PICKABOO SASCRYO SRL
SHANHAI BAR ALEXIM ACCENT SRL
SILCA (INSULA) M&C BUSINESS SRL
SMITH&SMITH SMITH&SMITH SRL
SMOKE MANIA (INSULA) VASC PRO SMOKE SRL
SYNCRONIZE (INSULA) SYNCHRONIZE DISTRIBUTION SRL
TEXTIL MARKET ADESSO TXM ROMANIA SRL
URBAN CAB SISTEM MONTAJE SRL
VODAFONE ROMANIA SA VODAFONE
WHITE GLOVES (INSULA) MARIANA LBC SRL
ISLAND OF LEATHER ADIGHERIN SRL
ADIRO ADIRO FLASH SRL
BELGIAN LOLLY WAFFLE ALEZIO APERITIF
SHANHAY BAR ANEXIM COM SRL
PRODUSE APICOLE APILIVA HONEY SRL
MILLEPERLINE ARBIS DDA GRUP SRL
LEVI’S ARIDON MOLDOVA SRL
KIDDY RIDES AUTOMATIC TOYS SRL
FOSSIL B&B COLLECTION SRL
BCR AGENTIE BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BBCAKE BBCAKE BOUTIQUE SRL
FAMOUS WAFLLES BUILDING DEVELOPERS SRL
TABRIZI CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL
ANDALUSIA COFETARIA ANDALUSIA SRL
BOOKCITY COMPACT SA
DEPOZIT DE CARTUSE CONTAKT CARTRIDGE SRL
CRAZY DONUTS (GOGOSI) – INSULA CRAZY DONUT SRL
CRAZY DONUTS (GOGOSI + CLATITE) CRAZY DONUT SRL
CREDIT EUROPE CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA
ROLL’N ROAST CRISPY – HOUSE SRL
PICTURI PE NUMERE DREDCOM BOX SRL
ENERGY GAMES ENERGY GAMES DUO SRL
EURONET EURONET SERVICES SRL
FADO CAFÉ FADO CAFE SRL
MINUNEA NATURII FARMACIA MINUNATA SRL
U.S. POLO ASSN. FASHION MODA SRL
IQOS FIELD STAR SRL
FLORI IN CULORI FLORI IN CULORI SRL-D
FRESH BAR FRESHVELA SRL
BUNA ZIUA GO & VU SRL
CONTACT HARD GRUP INDUSTRI SRL
ANTICARIAT „SOCRATE” HAUPTMAN CRISTIAN MANFRED INTREPRINDERE INDIVIDUALA
COMERCIALIZARE CHEI ILTEX SRL
SABRINI / PANDORA IRINIK SRL
LUMIERE CAFÉ JOSEFIN PUB SRL
INMEDIO (PARTER) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
INMEDIO (FOOD COURT) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LAVA E CUCE LAVA&CUCE RO SRL
CHOPSTIX READY TO BOX MLS INVEST TRADING SRL
LEE COOPER, TIME OUT, KENVELO MONTECRISTO RETAIL RO SRL
NAIL BAR NAIL & GO COSMETICS SRL
NEW ENERGY NEW ENERGY MANAGEMENT SRL
4 KIDS NIMAR KIDS SRL
NOODLE PACK NOODLE PACK SRL
PIZZA2GO NORAD TIME SRL
ORANGE ANTENA ORANGE ROMANIA SA
VOORE ORGANZA SRL
OTTER (TEZYO) OTTER DISTRIBUTION SRL
PE JAR PE JAR RESTAURANT SRL
PEEK & CLOPPENBURG PEEK&CLOPPENBURG SRL
FANY LUX PROCOSFIN COMP SRL
PROFIHAI SHOP PROFIHAIRSHOP SRL
RAIFFEISEN RAIFFEISEN BANK SA
GRILL SARBESC RBM COMPANY SRL
„RCS & RDS” SI „DIGI PUNCT” RCS&RDS SA
FAST FOOD MESOPOTAMIA SET-CORPORATION SRL
SHARIF JABRI SHARIF JABRI SRL
SUSHI BAR SHIZEN FUSION BAR SRL
SMARTFIT – HEALTH AND FITNESS STUDIO SMART FITNESS STUDIO SRL
STARSHINERS STARSHINERS SRL
STATIE RADIO TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS
NANOLINE TIGARI ELECTRONICE SRL
TRATTORIA TRATTORIA DEI FRATELLI SRL
LENTO COFFEE VICTORIA MIX 2014 SRL
VITABOLIC VITABOLIC SRL
TUDO TAXI VT TUDO SRL
CAMPION BROKER 1 ZAR MANAGEMENT SRL
ZEBRAPAY ZEBRASUD PAY SRL
HAP HAP RIDZONE GROUP SOLUTIONS SRL
SAFTEAUA SAFTEAUA COM SERV SRL
VIENNA POETRY CB STORY SRL
POEMA FABIO COMPROD SRL
ONI’S ONIS BIJOU SRL
SIMONE CHIC SIMONE CHIC SRL
GLORIA GLORIA GENERAL IMPORT EXPORT
GSM POPESCU LUCIAN II
SECUIANA SECUIANA SA
SINDO SINDO ATELIER SRL
ZVON ZCN SEVERIN CAFÉ FRANCHISE SRL
NY’ER NY’ER ROMANIA SRL
FUNPLANET KIDSTAR SRL
JACK CASINO& POKER START SRL
PLAY AGAIN
INSULA DANREI INTERNATIONAL SRL
ACCESORII GSM (INSULA) POPESCU LUCIAN CATALIN I.I.
TIGARI DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN PFA
ELECTRONICE (INSULA)
BIJUTERIE (INSULA) MP SILVER SHINE CO SRL
SECUNDAR (INSULA) ISIN SHOP SRL
PLAFAR (INSULA) ALEXIA THERAPY PLANT SRL
ACCESORII (INSULA) JIANU V. DANIEL I.I.
ASIGURARI (INSULA) CONSIG SRL
SOUVENIR (INSULA) COSTAS COM SRL
FORNETTI (INSULA) GAFLLY SRL
GOLDEN ROSE (INSULA) ANDRALEX TRADE SRL
SILCA (INSULA) M&C BUSINESS SRL
KIDY RIDES (INSULA) AUTOMATIC TOYS SRL
STAND ACCESORII (INSULA) BOG84TEX SRL
MATTEO (INSULA) AXEGO GROUP SRL
MACARA PLUSURI (INSULA) VICTOMAG FOOD SRL
ROMALVE (INSULA) ROMALVE CONSULTING SRL
VARIOUS LANIA SPORT SRL
MUSSE TRADE MUSSE TRADE SRL
PERLA PERLA LAUNDRY SRL
SISTEMI PER DORMIRE ARCA RELAX SRL
MARCMAN AROMASQUE PARFUMS SRL
FLOARE DE COLT (INSULA) FDC NATURA GROUP
AUTOMATE NESCAFE ZEN PRODCOM SRL
MASINILE(FORD/OPEL) PLUSAUTO
ANNA ITALIAN FASHION NASTY FASHION SRL
COVRIGARIE PARCARE PATIRAISAG
SPALATORIE QUICK TIME WASH
BENZINARIE COMISION TRADE
PIZZA YELLOW CB STORY SRL
STAND PORUMB FIERT (INSULA) MR. CORNY
EXCLUSIVE SHOP (INSULA) PUIU LUMINITA-ZOIA I.I.
QUEENS CAFÉ UPTOWN QUEENS HORECA MANAGEMENT SRL
NAYA KIDS NAYA KIDS SRL
ARIANNA’S FOOD TAULESCU M. GABRIELA
GSM (INSULA) CONTAKT LOGISTIC
STAND COSMETICE (INSULA) MOTICOM SRL
PRIMAVERA PRIMAVARA IMEX SRL
STAND DULCIURI (INSULA) PONORAN MANUELA II
GENTLEMAN ROSES (INSULA) REGHNILO S.R.L.-D
COLINS EROGLU ROMANIA SRL
PROFI HAIR SHOP PROFIHAIRSHOP SRL
COCO DMCOCO CONCEPT SRL
BE&TIME B&B COLLECTION SRL
REMEDIAVERT REMEDIAVERT SRL
CRISTIAN CRIVASANA INVEST SRL
L’OCCITANE SENSIBLU SRL  – L’OCCITANE
BEST OFF BAUCONSULTING PROJECKT NICAM SRL
BENVENUTTI BENVENUTI SRL
MEDIMFARM MEDIMFARM SA
PRESTIGE PRESTIGE ENTERTAINMENT SRL
IDO  SC DODICOOL TREDING SRL
FASHION MAN NALDO IMPEX SRL
GALLIZIA GALLIZIA FASHION SRL
FAST AND CLEAN LAVANDERIA FAST AND CLEAN SRL
HIPPOLAND HIPPOLAND ROMANIA
OLD BEIRUT INFINITY SRL ( BEIRUT)
MAXX  MAXHEAD SRL
LA CUCINA MADRE CUCINA RISTORANTE
TUTI CAFFE SEROLA BISTRO
SIMIGERIA MIHAI SIMIBA PAN SRL
VARIOUS BRAND TUTY SPORT SRL
EXQUISITE STYL SRL
RAY SPORT RAY CO TRADING SRL
MUSSE MUSSE TRADE SRL
OVS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL SRL
GIOELLI CARINI NALDO IMPEX SRL
APOLLO APOLLO BEAUTY SALON EXPRESS SRL
MAN’S STYLE FASHION DANIS GABRIEL STYLE SRL
PRO BEAUTY ETERNAL BEAUTY SRL
PAOLO BOTICELLI RODASIM RETAIL SRL
OPTIPLAZA OPTIPLAZA SRL
RAINBOW CAFÉ EA SIGNATURE COFFEE SRL
FRESH CLEAN NELDANIV SRL
CREDIT AMANET CREDITAMANET SRL
JYSK JYSK ROMANIA SRL
TELECOM- IQ BOX IQBOX.RO SRL
SILKA M&C BUSINESS SRL
CREMERIA MARCO COMPLEXUL TURISTIC VLASCUTA SRL
MAXFUN MAXBET MAXBET SRL
ENERGY KIDS ENERGY GAMES SRL
CASA ROMANEASCA POPASUL CASA ROMANESCA SRL
CASA OLTENEASCA NATURAL FOOD EXPRESS SRL
ROMAN’S BEST ROMANS COMPANY SRL
MOO CAFÉ / ROC A FELLA ABI GROUP
CHIN THAI-SPICY WANG JUN STAR
CHOP STIX MLS INVEST TRADING
SPARTAN MANDACHI INDUSTRY
ORO TORO BAGHETI FOOD
MC DONALDS PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
LUV BISTRO LUV EVENT
SALAD BOX OZKARDES
DONUT LIBRARY DONUT LIBRARY SRL
PIZZA SANMARCO PROSEVEN PLUS
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010
TOP LINE  -BEAUTY EXPRESS SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION
ALESSANDRO BIAGGIO BIAGGIO BLUE MARKT
LACOSTE GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA
DM DROGERIE MARKT DM DROGERIE MARKT SRL
MIRANO CARLTON ROM
TOM TAILOR RETAIL RO TOM TAILOR
ZARA ZARA BUCURESTI
MAT FASHION EUROROM ART
INMEDIO  2 LAGARDERE TRAVEL RETAIL
KITCHEN SHOP KITCHEN SHOP
MELI MELO DECO MELI MELO FASHION
IQOS STORE FIFTH K GENERATION
SALAMANDER OTTER DISTRIBUTION
DIVERTA ATLAS COMPUTER COMIMPRODEX
NAPAPIJRI RAMIRO INVESTMENT TRADING
EXCHANGE CORSA CORSSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE
EL UNICO EL UNICO PARADIS
GAME WORLD OPOSSUM ROMANIA
TANGGO INTANGGO SRL
NALA COSMETICS BALKAN VENTIRE PARTNERS
HERVIS HERVIS SPORTS AND FASHION
PEP& PEPPER EVERTOGETHER
TEXAS BBQ LIVASMAG
LA GRANDE BRIOCHE VANIMAR
ECOCHIM ECOCHIM
CREMA MUZA URANIA
CUPIO CUPIO INTERNATIONAL
MOHITO LPP ROMANIA FASHION
FLOARE DE COLT FDC NATURA GROUP
SABON SABON HOLDINGS
TABAC SHOP JPB TRADE
KFC US FOOD NETWORK
BOUTIQUE 17 HUSTLE COMPANY
SALON GLOSS LADY’S LINE &CO
NOMASVELLO GREEN BEAUTY STYLE
CATALI SHOES CATALI ESTETIC GMC
BIG STEP PREMIUM FOOTWEAR
ANGELINA JONES SISA BUSINESS
MODAVERSE MODAVERSE
RCS&RDS RCS&RDS SA
MAGNOLIA COMGABY MOLN
CADOR EUROROM ART
GEROVITAL FARMEC
CROITORIE KOZMA  DANIEL 84
SILCA M&C BUSINESS
MARIONNAUD INA INTERNATIONAL
SPLEND’OR/ FOSSIL B&B COLLECTION
BE IN TIME B&B COLLECTION
NISSA DEMIUMA COMINPEX
PANDORA PANDORA JEWELRY ROMANIA
PINKIE PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL
ANA CORI DENIS SHOES
CORSA EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE
FLORMAR MED KAN EXPERT
SEROUSSI LOMEN FASHION
D’S DAMAT ORPA FASHION
ATMOSPHERE ANGEL FASHION SHOP
OTTER/ TEZYO OTTER DISTRIBUTION
HERMOSA HERMOSA OFFICE CENTER
ANASTASIA BEVERLY HILLS BLACK SEA COSMETICS
VICTORIA GALERY EMSIMA INTERNATIONAL
PAUL MOULIN D’OR
MOTIVI MIROGLIO ROMANIA
PULL&BEAR PULL&BEAR
BERSHKA BERSHKA
OYSHO OYSHO RO
GLORIA JEAN’S ASSOCIATED GROUP COMMUNICATIONS
PRIMARIE MUNICIPIUL CONSTANTA
SPIT SPIT
SCAUNE MASAJ MILI’S RELAX
ZEBRA PAY ZEBRA PAY
ING ATM ING BANK N.V. AMSTERDAM
CANDY ATM DSH BRANDS DISTRIBUTION
X BOX SUI GENERIS MANAGEMENT CONSULTING
E SMOKE GERADI INTERNATIONAL
PAVEL SIMIGERIA (TONETA) GRAND LEONARD
KIDDIE RIDES CDC CDC ENTERTAINMENT ZONE
BRD ATM BRD
CREDIT CHANGE EXCHANGE  (INTRARE COLUMBIA) ACTIV CHANGE TOP
XEROX PRIMARIE UNICASA
GOLDEN ROSE ANDRALEX TRADE
CONTAKT GSM CONTAKT EXPRESS LOGISTIC
CONTAKT GSM 2 CONTAKT EXPRESS LOGISTIC
BEAUTY ISLAND FOR YOU BEAUTY ISLAND FOR YOU
ELADA PAN GENERAL LEADER
ROBEST ROBEST COM
MOBI UP MOBI UP DISTRIBUTION SRL
SWISS GSM SWISS GSM
EYESTYLE EYE CON
TIA TIA CHARM SRL
CEASORICARIE RANID STAR
NAIL&GO NAIL&GO COSMETICS
ING POINT ING BANK N.V. AMSTERDAM
9D VIRTUAL REALITY GAL INVEST
IMPRINTO TRODAT
COVER SHOP GSM FLORIADI CLAS
FOTOLII ALFA ALFA
ARIA BEAUTY PRO DIRECT PRODUCTS
TUNE UP ROBEST COM
MERCERIE RANID STAR
ITS MERRY GOLD ITS MERRY GOLD
LOCA R WASH SMYRIL
CREATIVE PHOTO DESIGN CREATIVE PHOTO DESIGN
LEE COOPER MONTECRISTO RETAIL RO SRL
L’OCCITANE SENSIBLU
HOCO. CONTAKT GSM BRAND CTK
EURONET ATM EURONET SERVICES
GRUP LITERA SRL
SALSAG IMPEX SRL
STREINARD ART SRL
BEAUTY COLOR SHOP SRL
SIATI SRL
CIF SRL
GYMBOLAND BLUE (KIDDIE RIDES)
SOLO  CONFITURAS SRL
BIBI TOURING
DSH DISTRIBUTION (CANDY TOWERS)
ING BANK (ATM)
ZIVA MOB ACCESORII SRL – D
COLART IMPEX SRL
CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL
REBEL BUSINESS SRL
INDRA CULT SRL
DELICE INTERNATIONAL SRL
TG AMAZON SRL
FAN GSM
BANCA COMERCIALA ROMANA
BETTY ICE (INSULA INTRAREA III)
C&G GEZANY SRL
DYNAMIC PROEXPERTCHEY
GYMBOLAND (CLIMBING WALL)
AVANTI FREE SRL
ABI GRUP SRL
BETTY ICE SRL (INSULA INTRAREA I)
CREDIT EUROPE BANK
GYMBOLAND BLUE SRL
ING BANK
MED KAN EXPERT SRL
MOBIUP DISTRIBUTION SRL
SPORTING MODE SRL
UNI RECYCLING SRL
BLUE JEANS COFFEE & TEA
RCS RDS
DYNNA KEBAB SRL

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait