Regulament „Când iubeşti, ai dublu de câştigat!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“CAND IUBESTI AI DUBLU DE CASTIGAT!”

14 – 23.02.2018

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

 

Actiunea publicitară “CAND IUBESTI AI DUBLU DE CASTIGAT!” (denumita in continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de S.C. TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social in Bucuresti, Str. BARBU VACARESCU, nr. 301-311, et. 3, birou nr. 29, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul de inregistrare J40/12446/2012, avand Cod de Identificare Fiscala RO 30832015, reprezentata de catre ANA MARIA LECA si SORIN CURELEANU in calitate de ADMINISTRATORI, denumita in continuare  „SHOPPING CITY TG JIU”  sau Organizator”.

 

Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori in Complexul Comercial SHOPPING CITY TARGU JIU  (denumit in continuare Shopping City Targu Jiu ”  sau Organizator”) care sa achizitioneze bunuri si/sau servicii in perioada prezentei Campanii, precum si de fidelizarea acestora prin oferirea de premii constand in produse, pachete de servicii, reduceri, oferte speciale si vouchere de cumparaturi etc., conform celor specificate mai jos, toate acestea urmand a fi acordate/suportate de catre Organizator. Participantii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, la biroul informational din cadrul centrului comercial, si pe site-ul oficial www.shoppingcitytargujiu.ro, fiind disponibil oricărui participant la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe pagina de Facebook /Site a Organizatorului.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

 

II.1.    Campania va incepe la data de 14 FEBRUABRIE 2018  ora 10.00  si se va finaliza/încheia in data 23 FEBRUARIE 2018, ora 22:00.

 

III.          ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

III.1         Campania organizată se desfăşoară limitat strict la incinta Complexului Comercial Shopping City Targu Jiu – situat in Str. Termocentralei Nr. 10 , Targu Jiu, Gorj si a magazinelor partenere ce desfasoara activitatea comerciala in Complexul Comercial Targu Jiu Shopping City.

 

 1. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL  CAMPANIEI

 

Tip premiu                  Valoare/buc               Bucati            total       

Inima bomboane             10,36                            9                 93,24 lei

Vin Te Iubesc!                     8,40                            9                 75,6   lei

Samsung Galaxy TAB        799,90                         2                1599,8 lei

 

TOTAL                                                                   20              1768,64 lei

 

IV.1         Valoarea Premiilor este suportata de Shopping City Targu Jiu.  In total 10 premii. Valoarea premiilor in lei: 1768,64

 

IV.2         Cumparatorii care achizitioneaza produse din magazinele de pe galeria Centrului Comercial Shopping City Targu Jiu in perioada campaniei promotionale, pe un bon fiscal de cumparaturi de minim 200 lei, se pot prezenta la InfoDesk-ul amenajat in incinta mall-ului pentru a participa la Campania aniversara. Aceasta se desfasoara in felul urmator:

 

 • In fiecare zi incepand de pe 14 februarie si pana pe 22 februarie inclusiv va fi o extragere zilnica iar castigatorul primeste O cutie de bomboane Inima + un vin rosu Te Iubesc.
 • Pe 23 februarie se va face extragerea pentru marele premiu: Doua Tablete Samsung Galaxy TAB.

 

Ridicarea premiilor se va face numai in baza bonului fiscal castigator prezentat la biroul de informatii din Shopping City Targu Jiu. Daca persoana desemnata castigatoare nu va prezenta bonul fiscal care dovedeste inscrierea in campanie, premiul va fi acordat rezervei (celei de-a doua persoane extrase).

 

IV.3         SE MENTIONEAZA EXPRES CA PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII, SUNT SUPORTATE EXCLUSIV DE CATRE ORGANIZATOR SI SE VOR ACORDA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL.

 

 1. DREPT DE PARTICIPARE

 

V.1        Au drept de participare numai persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.  Nu pot participa la această Campanie angajaţii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai S.C. Targu Jiu Development S.R.L., ai magazinelor participante si ai societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta Complexului Comercial Shopping City Targu Jiu ,  precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

 

V.2          Organizatorul se obliga sa faca public   regulamentul campaniei promotionale  pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/Shoppingcitytargujiu, site www.shoppingcitytargujiu.com. Regulamentul va putea fi gasit si la InfoDesk-ul centrului comercial.

 

V.3          Au dreptul de a participa la campanie persoanele fizice care vor efectua cumparaturi de la magazinele participante ce isi desfasoara activitatea in Shopping City Targu Jiu, aceste cumparaturi fiind dovedite cu un bon fiscal de cumparaturi in cuantumul minim mai jos prevazut , pentru cumparaturi efectuate in perioada 14 – 23 FEBRUARIE 2018.

 

V.4       Valoarea minima de cumparaturi de produse, efectuata in perioada Campaniei de la magazinele din Galeria Comerciala  Shopping City Targu Jiu   trebuie sa fie de minim 200 lei pe un bon fiscal. Bonul trebuie sa fie emis in ziua prezentarii la Info Desk  Shopping City Targu Jiu.

 

V.5       Un client are dreptul de a participa o singura data in ziua prezentei Campanii cu respectarea restrictiilor prevazute in prezentul regulament.

 

V.6       Se mentioneaza in mod expres excluderea urmatoarelor bonuri fiscale de cumparaturi/achizitii pentru atingerea plafonului minim de 200 lei astfel:

 1. documente justificative fiscale emise de societatile bancare,furnizari servicii si casele de amanet din Shopping City Targu jiu.
 2. documente justificative fiscale care contin doar produse alimentare.
 1. MECANISMUL CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR ZILNICE SI A MARELUI PREMIU
 1. 1 a) In  perioada 14 – 23 februarie 2018, persoanele care vor achizitiona in aceeasi zi a Campaniei produse si/sau servicii dinmagazinele participante ce isi desfasoara activitatea in Shopping City Targu Jiu cu exceptia celor mentionate la punctul V.6, achizitii pe care le vor putea dovedi cu bon fiscal de minim 200 lei cand se vor prezenta la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu si accepta sa furnizeze datele de identificare (nume, prenume, seria si numarul CI, domicilul,  adresa e-mail si numar de telefon)  hosteselor, vor participa la extragerea  pentru premiile zilnice oferite in cadrul campaniei si premiul cel mare. Hostessele campaniei “CAND IUBESTI AI DUBLU DE CASTIGAT!” vor fi prezente la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu  de luni pana duminica in intervale orare 10.00-22.00 stabilite de administratia Mall-ului si vor oferi castigatorilor un numar total de  10 premii.
 1. b) Participa bonurile fiscale emise de magazinele de pe galeria comerciala Shopping City Targu Jiu.
 2. c) In cazul in care valoarea achizitiilor:

– pe un bon fiscal de minimum 200 lei, hostesele de la Info Desk vor inscrie clientul ce se va prezenta cu bonul pe tableta/laptop cu datele personale iar extragerea se va face automat de catre sistemul aplicatiei.

 1. d) Inregistrarea participantilor in cadrul Campaniei se va face de catre Hostesele Shopping City Targu Jiu .
 2. e) Desemnarea castigatorilor prin tragere la sorti a premiilor zilnice va fi comunicata pe pagina oficiala de facebook/site, in maximum 5 zile de la extragere.

 

 1. 2 Inscrierea in prezenta Campanie in vederea sansei obtinerii  premiilor se face prin furnizarea, de catre participanti, a datelor personale si prin verificarea de catre reprezentantii Organizatorului a bonurilor de cumparaturi prezentate. Datele cu caracter personal ce vor fi colectate sunt: nume, prenume, data nasterii, adresa e-mail si numar de telefon.

Bonurile, dupa verificare, semnate si stampilate de catre reprezentantul Organizatorului, vor fi returnate participantilor inscrisi la Campanie pentru a fi pastrate de catre acestia.

Bonurile fiscale odata prezentate, semnate si stampilate, nu mai pot fi folosite din nou in aceasta Campanie.

 1. 3        Cumparaturile evidentiate de aceste bonuri, trebuie:
 2. sa fie facute in ziua in care se vor prezenta la InfoDesk-ul Shopping City Targu Jiu.
 3. sa fie facute exclusiv / doar de la magazinele participante (semnalizate in acest sens) care isi desfasoara activitatea in incinta Shopping City Targu Jiu si cu respectarea restrictiilor stipulate la punctul V.6 (1) ;
 4. valoarea unui bon fiscal sa fie de minimum200 lei;

VI.4         In prezenta Campanie se acorda un numar de 10 premii.

Bonul/Bonurile emise anterior datei de 14.02.2018 (data de începere)  nu sunt acceptate și nu pot participa la Campania promoțională. Vor fi acceptate exclusiv bonurile prezentate în ziua efectuării cumpărăturilor. Participanții la Campanie se vor prezenta la Biroul de Informații dedicat Campaniei din Centrul Comercial cu bonul fiscal în original în intervalul orar:

 • 00 – 22.00 luni-duminica în perioada 14.02.2018 – 23.02.2018.

Reprezentantul  Centrului Comercial Shopping City Targu Jiu  de la InfoDesk va verifica bonul pentru a vedea dacă produsele s-au cumpărat din cadrul magazinelor din Centrul Comercial Shopping City Targu Jiu (exceptând limitările menționate între paranteze la punctul VII.1 paragraf 1), dacă bonul fiscal este emis în ziua participării, dacă bonurile sunt în original și dețin toate elementele de securitate aferente unui document original, dacă valoarea acestora se încadrează în regulile de participare și dacă toate celelalte condiții prezentate în prezentul regulament sunt îndeplinite.

VI.5         Pentru fiecare suma de minim 200 lei dovedita de catre participant conform dispozitiilor de mai sus, participantul poate castiga premii  conform mecanismului de acordare a premiilor mentionat mai sus. 

 1. 6 Valorificarea premiilor  se face astfel:
 2. a)       Participantii, dupa verificarea bonurilor de cumparaturi de catre reprezentantii Organizatorului, si furnizarea datelor personale necesare pentru participarea la Campanie, vor fi inscrisi si inclusi in baza de date a Campaniei.
 3. b)      Premiul castigat nu poate fi schimbat, modificat, inlocuit etc.
 4. c)       Odata anuntat despre castigarea premiului, participantul se poate prezenta doar, pana la data de 01.03.2018 pentru a-si revendica premiul. Nu se poate solicita contravaloarea in bani si nici inlocuirea premiuluiBonul fiscal va fi retinut de catre Info Desk la momentul inmanarii/valorificarii. Pierderea bonului atrage dupa sine pierderea premiului.

VI.7.        Doar participantii care indeplinesc conditiile de participare la Campanie in data mai sus mentionata au dreptul de a beneficia de premiile care se acorda conform mecanismului detaliat mai sus.

 

VI.8.       Niciun premiu de orice tip ar fi, care se acorda in prezenta Campanie, nu va putea fi schimbat/inlocuit cu un altul sau schimbat in bani.

VI.9. SE MENTIONEAZA EXPRES CA IMPOZITUL PENTRU PREMIILE CE DEPASESC O VALOARE MAI MARE DE 599,9 LEI VA FI SUPORTAT DE CATRE CASTIGATOR.

VII.         PROTECTIA DATELOR PERSONALE

VII.1       Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorului prezentei Campanii şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare. Organizatorul este inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal la nr. 31166.

VII.2       Participantii la Campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

VII.3 (1) Informarea persoanei vizate

 1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 4. d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

VII.3 (2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 1. a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

VII.3 (3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 3. c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

VII.3 (4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

VII.3 (5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 1. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

 1. a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 2. b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

VII.3 (6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

VIII.       NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIILOR.

DREPTUL DE EXPLOATARE A DATELOR PATICIPANTILOR

VIII.1      În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani de catre magazinale partenere si/sau de catre Organizator.

VIII.2      Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului. Participarea la Campania vizata de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor ca, numele, fotografiile, sunet/voce si materialele surprinse cu acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

VIII.3      Prin participarea/inscrierea la prezenta Campanie, participantii consimt ca toate materialele  surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizator in aceasta Campanie, referitoare la participanti (nume, imagine, sunet/voce) pot fi facute publice si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care Organizatorul si/sau subcontractantii acestuia vor putea exploata materialele respective cu participantii surpinse/fixate pe orice tip suport in Campanie sunt: 

 1. limita teritoriala: nelimitat;
 2. durata: nelimitat;
 3. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
 4. tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si neconditionat;
 5. modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
 6. mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
 7. cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
 8. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.

VIII.4      Participantii  prin inscrierea in Campanie renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a subcontractantilor acestuia, pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor continand imaginea si vocea, opere si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Campanie, extragerii si acordarii premiului.

 1.       DISPOZITII FINALE

IX.1 Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

IX.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra voucherului dupa ce acesta a fost inmanat participantilor la Campanie.

IX.3 De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

IX.4 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de nu acorda niciun voucher particpantilor. Falsificarea bonurilor fiscale sau a voucherelor de catre participantii la Campanie va fi pedepsita conform normelor legale in vigoare, Organizarorul rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate sa dispuna luarea de masuri.

IX.5 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.

Organizator

SC TARGU JIU DEVELOPMENT SRL