Bucuroși să facem parte din viața ta!

Împlinim un an și dăm cea mai mare petrecere de care s-a auzit, iar tu ești invitat de onoare.

Te așteptăm să câștigi și marele premiu – un automobil Volkswagen Polo – pentru toate drumurile spre Shopping City Târgu Jiu pe care le-ai plănuit anul acesta.

Sărbătorim împreună începând de pe 1 până pe 24 octombrie cu muzică, oferte, premii și surprize pe bandă rulantă.

Vino să petreci cele mai frumoase momente în locul unde te exprimi așa cum vrei și ești răsplătit cum se cuvine.

Suntem bucuroși să facem parte din viața ta și îți arătăm cu o petrecere ca în povești!

 

Citește toate detaliile în regulamentul oficial al campaniei!

 

Data eveniment joi, 01 octombrie - sâmbătă, 24 octombrie 2015

Cele mai noi evenimente

E LUNI, E SPOT

26.05.2023 - 31.12.2023 Evenimente
© 2023 Property of
Sari la bara de unelte

Termeni şi condiţii

 

1.Prevederi Generale 

Site-ul centrului comercial Shopping City Targu Jiu, disponibil la adresa www.shoppingcitytargujiu.ro este deținut de către NE Property BV (“Societatea”), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470. 

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.   

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și, după caz, acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site. 

Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții sau cu o parte din prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel. 

2.Definiții 

Site 

www.shoppingcitytargujiu.ro 

Societatea 

NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470, parte a grupului NEPI Rockcastle. 

Grup  

Orice alte entități din grupul NEPI Rockcastle. Lista societăților din Grupul NEPI Rockcastle poate fi consultată aici: www.nepirockcastle.com  

NEPI Rockcastle 

Societate organizată sub ligislația Isle of Man, înregistrată sub nr. 001211V, cu sediul social în Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House. 

Utilizatorul/Utilizatorii 

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

Contract 

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

Parteneri Terți  

Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: chiriașii centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle, partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.  

Lista completă a Partenerilor Terți din [Nume Mall] se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: – link chiriasi site  

Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.  

Parteneri Asociați 

Societatatile: 

 • Furnizorul solutiei de CRM 
 • Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului 

Declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. 

Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate sau de la orice altă societate din Grup. 

Date cu caracter personal 

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul participarii in campanii, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Societatea și/sau Partenerii Asociați numesc o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

Persoana de contact din partea Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: 

data.protection@nepirockcastle.com  

3.Accesarea Site-ului 

Utilizatorii pot accesa Site-ul prin accesarea www.shoppingcitytargujiu.ro;
 

4.Încheierea contractului 

Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. 

Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

 • Utilizatorul accesează site-ul webwww.shoppingcitytargujiu.ro;
   
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare 

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este inlocuita de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

5.Durata și încetarea contractului 

Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

6.Utilizarea site-ului 

Utilizatorii nu au dreptul: 

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 
 • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 
 • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități. 

 

7.Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal  

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.  

Site-ul www.shoppingcitytargujiu.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă aici: Politică Cookies.  

Mai multe informații cu privire la prelucrarea modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în momentul în care accesezi și folosețti Site-ul, incluv în cazul în care te înscri la campaniile organizate de Societate prin intermediul Site-ului, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare   

 

8.Proprietate intelectuală 

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane. 

Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut. 

Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fîșierele încărcate pe Site. 

Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. 

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației. 

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis: 

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri); 
 • să vândaă închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site; 
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public; 
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale; 
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire. 

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e- mail office@shoppingcitytargujiu.ro  

Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate. 

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori. 

Opiniile și sugestiile pot fi transmise la adresa adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e-mail  office@shoppingcitytargujiu.ro  

9.Renuntari și cesiuni 

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia. 

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege. 

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor. 

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții. 

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul . 

10.Limitarea răspunderii 

Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI. 

Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil. 

Dacă sunt necesare lucrari de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului. 

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane. 

Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site. 

Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la: 

 • conținutul terț care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului; 
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului; 
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului; 
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului; 
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site; 
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe; 
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul. 
 • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișsate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate. 
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții. 
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea. 
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății. 
 • Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

11. Drept aplicabil în instanța competentă  

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. 

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente. 

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia. 

12. Modificări ale Termenelor și Condițiilor  

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la [data actualizarii].  

Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.   

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa data.protection@nepirockcastle.com 

În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului. 

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. 

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL. 

 

Parteneri

LISTA PARTENERI TERTI

Chiriasii societatilor din Grup

GLORIA JEANS ASSOCIATED GROUP COMMUNICATIONS S.R.L.
BRAND GSM ARCO EXPERT S.R.L.
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.
GOLDEN ROSE ROSADORO ART S.R.L.
CONSTANTIN NAUTICS CONSTANTIN NAUTICS S.R.L.
ANA ASIGURARI NEXTSOFT S.R.L.
IL PASSO SOLO SCARPA S.R.L.
GUESS UNIC BRANDS S.R.L.
TOM TAILOR TOM TAILOR RETAIL RO S.R.L.
ECCO SHOES KRM FOOTWEAR ROMANIA S.R.L.
BRISE BRISEGROUP S.R.L.
BIGOTTI GRAFTEX PRODCOM S.R.L.
LEVI’S ARIDON MOLDOVA S.R.L.
SABON SABON HOLDINGS S.R.L.
BSB BSB FASHION S.A.
MOTOR PARADIS STAR S.R.L.
SALAMANDER OTTER DISTRIBUTION S.R.L.
NAPAPIJRI RAMIRO INVESTMENTS TRADINS S.R.L.
STEFANEL STEFANEL (ROMANIA) S.R.L.
COLUMBIA DOCKYARD ISLANDS S.R.L.
9D VR GAL INVEST ACTIV S.R.L.
BCR BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ZEBRAPAY ZEBRAPAY S.R.L.
CREDIT CHANGE ACTIV CHANGE TOP S.R.L.
MARKS & SPENCER MARKS & SPENCER MARINOPOULOS ROMANIA S.A.
BOWLING CENTER BOWLING CENTER S.R.L.
MILLEFIORI MILLEFIORI S.R.L.
BYZETTE BYZETTE FASION S.R.L.
YOKKO PRINCESS STIL PROD CONF S.R.L.
GAME WORLD / CAZINO OPOSSUM ROMANIA S.R.L.
MILI’S RELAX MILI’S RELAX S.R.L.
CINEMA CITY CINEMA CITY ROMANIA S.R.L.
LA GRANDE BRIOCHE A LA FRANCAISE VANIMAR S.R.L.
X-BOX SUI GENERIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
MESOPOTAMIA FAST FOOD MESOPOTAMIA S.R.L.
CHIN THAI WANG JUN STAR S.R.L.
RUSTIC ZAHARIA SEMPER INVEST S.R.L.
KFC US FOOD NETWORK S.A.
MCDONALDS PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.
GYMBOLAND GYMBOLAND BLUE S.R.L.
DSH (kiddie rides) DSH BRANDS DISTRIBUTION S.R.L.
CHOPSTIX MLS INVEST TRADING S.R.L.
SALAD BOX OZKARDES S.R.L.
SUBWAY SUBRESTO THIRD S.R.L.
PAVEL GRAND LEONARD S.R.L.
PIZZA SAN MARCO PRO SEVEN PLUS S.R.L.
IMAGINARIUM TRITEX DESIGN S.R.L.
TABAC SHOP (JPB) JPB TRADE S.R.L.
VARIOUS BRANDS LANIA SPORT S.R.L.
ADIDAS ADIDAS ROMANIA S.R.L.
JOLIDON JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L.
TRIUMPH FANTASY MOD S.R.L.
ROYAL CARO ROYAL CARO S.R.L.
BIJOU BRIGITTE BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSORIES A.G.
FRANKIE GARAGE / BREAK POINT WEIRD FASHION S.R.L.
MANGO MANGO GARMENTS ROM S.R.L.
BATA EVOLINE IMPEX S.R.L.
SEVDA DIAMONDS SEVDA DIAMONDS S.R.L.
CELLINI CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.R.L.
SWAROVSKI ALLIANCE CRISTAL S.R.L.
BETTY ICE BETTY ICE S.R.L.
EYE STYLE STYLE EYEWEAR S.R.L.
MOBIUP MOBIUP DISTRIBUTION S.R.L.
TIA ACCESORII TIA CHARM S.R.L.
INFINITE LOVE AVANTI FREE S.R.L.
ATMOSPHERE ANGEL FASHION SHOP S.R.L.
SPLEND’OR B&B COLLECTION S.R.L.
TEZYO OTTER DISTRIBUTION S.R.L.
ISABELLE GIFT & FLOWER ISABELLE FLOWER S.R.L.
BENVENUTI BENVENUTI S.R.L.
MAC ESTEE LAUDER ROMANIA S.R.L.
LOUIS PURPLE FORMENS RETAIL S.R.L.
HERMOSA HERMOSA OFFICE CENTER S.R.L.
CHU CHAS ALTO DE ARENAL S.R.L.
SOPHIE Patisserie KIBO DELICE S.R.L.
GEOX PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ANASTASIA BERVELY HILLS BLACK SEA COSMETICS S.R.L.
VICTORIA GALLERY EMSIMA INTERNATIONAL S.R.L.
H&M H&M HENNES & MAURITS S.R.L.
RESERVED LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
C&A C&A RETAIL MODA S.R.L.
PAUL MOULIN D’OR S.R.L.
SCOOPS THAI SCOOPS S.R.L.
HOUSE LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
SEPHORA SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.
MOTIVI MIROGLIO ROMANIA S.R.L.
COLIN’S EROGLU ROMANIA S.R.L.
PULL & BEAR PULL & BEAR RO S.R.L.
STRADIVARIUS STRADIVARIUS RO S.R.L.
SENSIBLU SENSIBLU S.R.L.
STARBUCKS AMREST COFFEE S.R.L.
KULTHO B&B COLLECTION S.R.L.
CLAIRE’S (FOSSIL) B&B COLLECTION S.R.L.
ZARA HOME ZARA HOME RO S.R.L.
BIJUTERIA STIL STYL S.R.L.
ORANGE ORANGE ROMANIA S.A.
DOUGLAS PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L.
MELKIOR SONYA MOD S.A.
PUPA PUPA MILANO ROMANIA S.R.L.
TEILOR CREDIT GOLD & GF 2003 S.R.L.
D’S DAMAT ORPA FASHION S.R.L.
GATTA MONDOROM S.R.L.
SEROUSSI LOMEN FASHION S.R.L.
MATHILDE INEX STYLE S.R.L.
OPTIBLU OPTICAL NETWORK S.R.L.
FLORMAR MED KAN EXPERT S.R.L.
EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
ANNA CORI DENIS SHOES S.R.L.
VICINO ELEMAR S.R.L.
CHRISTIAN TOUR CHRISTIAN ’76 TOUR S.R.L.
B&B B&B COLLECTION S.R.L.
SEVDA SEVDA IMPEX S.R.L.
NYX L’OREAL ROMANIA S.R.L.
MARELBO MARELBO S.R.L.
PIMKIE PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ORSAY SMS ROMANIA S.R.L.
NISSA DEMIUMA COMIMPEX S.R.L.
PANDORA PANDORA JEWELRY ROMANIA S.R.L.
NEW YORKER NY ER ROMANIA S.R.L.
BRAICONF BRAICONF S.A.
BE IN TIME B&B COLLECTION S.R.L.
TOMMY HILFIGER SARKKROM TRADING S.R.L.
BUZZ SPORT VISION TRADING S.R.L.
CORA ROMANIA HYPERMARCHE S.A.
EL UNICO EL UNICO PARADIS S.R.L.
CORSA EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
PERFECT NAILS LUCKY TWO S.R.L.
AMAECOL (ECOCHIM) ECOCHIM S.R.L.
TURKISH DELIGHT IREM K.A. S.R.L.
D&P ROLLY PARFUM S.R.L.
E-SMOKE GERADI INTERNATIONAL S.R.L.
FLOARE DE COLT LATURE ZAHARIA IONUT ANDREI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
CREDIT EUROPE BANK CREDIT EUROPE BANK S.R.L.
MOHITO LPP ROMANIA FASHION S.R.L.
OXETTE / LOISIR PERIDEO INTERNATIONAL S.R.L.
CDC CDC ENTERTAINMENT ZONE S.R.L.
UPC UPC ROMANIA S.R.L.
BERSHKA BERSHKA CARPATI S.R.L.
CONTAKT EXPRESS CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.
LACOSTE.GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA S.R.L.
PROFIHAIRSHOP PROFIHAIRSHOP S.R.L.
BOURBON AMARUII S.R.L.
MOO GELATO ABI GRUP S.R.L.
ZARA ZARA BUCURESTI S.R.L.
LC WAIKIKI LC WAIKIKI RETAIL RO S.R.L.
OFFICE SHOES SHOEBOX PRODUCT ROMANIA S.R.L.
ACTIV GSM MESS PLUS GSM S.R.L.
LITERA GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L.
KOTON KOTON S.R.L.
BONSAY FREDDO FASHION S.R.L.
SPORT VISION SPORT VISION TRADING S.R.L.
PIZZA HUT AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.
CREMA CAFÉ MUZA URANIA S.R.L.
MUSETTE MUSETTE EXIM S.R.L.
MIZAR VICMOD S.R.L.
PENTI PENTI WORLD S.R.L.
BENETTON SANTIAGO GRUP S.R.L.
US POLO FASHION MODA S.R.L.
NIKE FF GROUP ROMANIA S.R.L.
CITY BISTRO CAFÉ BEST QUALITY SOLUTIONS S.R.L.
OPTICRIS OPTICRIS OPTICA S.R.L.
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010 S.R.L.
OYSHO OYSHO RO SRL
ING Bancomat ING BANK V.M. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI S.A.
DM DROGERIE MARKT DM DROGERIE MARKT S.R.L.
YVES ROCHER COSMETIQUES DE FRANCE S.R.L.
MAGNOLIA COMGABY MOLN S.R.L.
SWISS GSM SWISS GSM S.R.L.
RCS & RDS RCS & RDS S.A.
BOLLA CARRERA FOOD S.R.L.
ENGLISH HOME ENGLISH HOME S.R.L.
ANGELINA JONES SISA BUSINESS S.R.L.
PROBEAUTY ETERNAL BEAUTY S.R.L.
DEICHMANN DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE S.R.L.
ALEX DECO ALEX DECORATIUNI S.R.L.
AFC SERVICE GSM DAI VIET GSM 32 S.R.L.
MOTHERCARE SYSMEROM COM S.R.L.
COCCODRILLO GLOBAL UNIVERSAL S.R.L.
LEGO DACO INVEST S.R.L.
NORIEL INTERTOY ZONE S.R.L.
CCC PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
ALISS SHOES ALISS SHOES S.R.L.
JUNIOR SHOP NOVOCENTO S.R.L.
TUI TOURING EUROPABUS ROMANIA S.R.L.
GLOSS BEAUTY SALON LADY’S LINE & CO S.R.L.
JACOBS ACOBS PLUS S.R.L.
CATALI CATALI ESTETIC GMC S.R.L.
MOO CAFÉ ABI GRUP S.R.L.
PARFUMS DE PROVENCE NOTRE DAME PARFUM S.R.L.
GEROVITAL FARMEC S.A.
XPRESS TABAC XPRESS S.R.L.
CADOR EUROROM ART S.R.L.
VODAFONE VODAFONE ROMANIA S.A.
MARIONNAUD INA INTERNATIONAL S.R.L.
5aSEC DRY CLEANING SERVICES S.R.L.
GERMANOS GERMANOS TELEKOM ROMANIA S.A.
MELI MELO MELI MELO FASHION S.R.L.
NOMASVELLO BEAUTIKA S.R.L.
CEASORNICARIE RANID STAR S.R.L.
LA FEMME TEX-AS GROUP S.R.L.
HELP NET HELP NET FARMA S.A.
QUICK MOBILE ELECTRO MOBILE S.R.L.
INMEDIO LS TRAVEL RETAIL ROMANIA S.R.L.
TOP SHOP STUDIO MODERNA S.R.L.
ANIMAX PET PRODUCT S.R.L.
SILCA M&C BUSINESS S.R.L.
ALTEX ALTEX ROMANIA S.R.L.
WORLD CLASS WORLD CLASS ROMANIA S.A.
PRIMARIA CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA
UNICASA (insula) UNICASA S.R.L.
SPIT SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE CONSTANTA
LOCA-R-WASH SMYRIL S.R.L.
NATURLICH 2B GROUP SRL
RE NEW ABRAMAMIN SRL
VITAMIX ADAMS VISION SRL
TXM Textilmarket ADESSO TXM ROMANIA SRL
DALLMAYR ALTUNIMI SRL
CLOCK’S ARIF PROD COM SRL
INFINITE AVANTI FREE SRL
KENDRA B&B COLLECTION SRL Kendra
SPLENDOR B&B COLLECTION SRL Splend`Or
BCR BANCA COMERCIALA ROMANA
Benescu Petru BENESCU PETRU II INTR. IND.
BETTY ICE BETTY ICE SRL
JEWLEL BIJUTERIA CRIS PARFUM SRL
BRD BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA
BRICOSTORE BRICOSTORE ROMANIA SRL
SBY BOWLING CAESAR ENTERTAINMENT SRL
CARREFOUR CARREFOUR ROMANIA SA
C-GAMING ZONE CMA ANDCAT SRL
START COMISION TRADE SRL
CORINDON CORINDON SRL
SALADBOX DMA QUALITY FOOD SRL
LEM’S DOREDY DISTRIBUTION GRUP SRL
DOVANI DOVANI SRL
ELECTRONMEDIA ELECTRONMEDIA SRL
CADORO MOBILI EUROSTAR FURNITURE SRL
FLANCO FLANCO RETAIL SA
ACCESORII GSM FLORIADI CLAS S.R.L.
SAMSONITE GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL
POMODORO GERMANOPROD SRL
GRUP LITERA GRUP EDITORIAL LITERA SRL
SHOP JEANS HERFLORYS TRANS SRL
HERVIS HERVIS SPORTS AND FASHION SRL
VOGUE INVOGH SRL
IRIS CHIC IRIS CHIC PERFUMES SRL
COFFE STORE ISAGRIGO SERV SRL
JANLEN JANBODRA SRL-D
FUN PLANET KIDSTAR SERV SRL
BLUE COMPANY LENITED SERV SRL
PIZZA ROMANA LEODORMAR AGREMENT SRL
SWISS GOLD LION FREE EXCHANGE SRL 9
MAX MAXHEAD SRL
MELI MELO PARIS MELI MELO FASHION SRL
SILVER MICROMAR IMPEX SRL
JOYZ MILANA S.R.L.
MIRIAPODUL HOINAR MIT TRIP SRL
MOBI UP MOBIUP DISTRIBUTION SRL
MONDEX MONDEX RETAIL SRL
LEE COOPER MONTECRISTO RETAIL RO SRL
TARA BIJOUX MRS CHANCE SRL
MUSETTE MUSETTE EXIM SRL
NAUTILUS NAUTILUS SRL
OTTER OTTER DISTRIBUTION SRL
LAVINIA PASNELA SRL
PASSAGE PASSAGE FOOD SRL
PEPCO PEPCO RETAIL SRL
PERLORO PERCOLLANA SRL
FOTOLII RELAXARE PFA DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN
PICASSO PICASSO INTERNAŢIONAL SRL
PULL&BEAR PULL & BEAR RO SRL
RAIFFEISEN BANK RAIFFEISEN BANK SA
DIGI PUNCT RCS & RDS SA insula
CRAMA MURFATLAR ROADVINI SRL
ROBEST ROBEST COM SRL
FLOWER SHOP ROBIANDRI SRL
SCARPA ROMBRAC SRL
SECUIANA SECUIANA SA
CLUB PRESTIGE SELECT BILIARD SRL
ASIGURARI SERV CONSULT SRL 226
QUASSI PRONTI SILPRONTI FOOD SRL
DONCAFE SONY COM SRL
BLANCHE SOPHI ALEX PAN SRL
SPORTISIMO SPORTISIMO RO SRL
SIMIGERIA PETRU STEROM IMEX SRL
SPARTAN STRONG MND CORPORATION S.R.L
TIGARA ELECTRONICA TG AMAZON TEAM SRL
KALLOS COSMETICS TORDAI HAIR COSMETICS SRL
ZOOMANIA VABRO RETAIL SRL
CHEI VERAZANO DESIGN CONFORT SRL
ZIMBRIA VERDESI & CO SRL
MAGIC BALL VICTOMAG FOOD SRL
ZVON CAFFE ZCN BRAILA CAFE FRANCHISE SRL
AZZURRO IL VENETIANO CHRISTIAN IMPEX S.R.L.
WU XING QUICK BEST FOOD SRL
TUTTI CAFÉ SEROLA BISTRO S.R.L
TUTTI BISTRO SEROLA BISTRO S.R.L
LASAFI S.C LA SAFI LEBANESE FOOD S.R.L.
LI WU S.C. LI WU GASTRONOMIC S.R.L.
3F GXS PROIND S.R.L.
ORO T’ORO S.C OSHO-SCS TRADING S.R.L.
ITALIAN VILLAGE A.C. BELLEVIT S.R.L.
NEDELYA THE CAKE COMPANY SRL
MARVIO MARION COM TRANS S.R.L
TACO BELL CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L
MCDonald’s Premier Restaurants Romania S.R.L.
Sbarro Innovative Pizza Sollutions S.R.L.
TRICKSHOT FOOD BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) S.R.L
WORLD CLASS WORLD CLASS ROMANIA S.A.
GETA VOINEA Selfbe S.R.L
MELI MELO DECO MELI MELO FASHION S.R.L
BBY ATMOSPHERE DESIGN FASHION S.R.L.
ECO CLEAN Eco Clean S.R.L
MEDIA GALAXY S.C Altex Romania SRL
MAXI TOYS Nicoro Trading S.R.L
ILEX – VODAFONE ILEX COM SRL
DM DM Drogerie Markt S.R.L
WOMEN’S SECRETS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L
LIBRARIUM S.C. ONE DISTRIBUTION COMPANY S.R.L.
TAKKO Takko Fashion International S.R.L
AUTOGRAF Vector Stores S.R.L
KON ART KON ART S.R.L
KALLOS S.C TORDAI HAIR-COMETICS S.R.L.
SALON BRANDS S.C SALONPRO S.R.L
OPTIC PLANET (KLARMAN) OPTIC PLANET S.R.L.
ZAZA UNDERWEAR ZAZA DEL SOL S.R.L.
GERMANOS (TELEKOM) GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
DINOLAND S.C. J&M S.R.L
KITCHEN SHOP S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.
NATUR HOUSE NATURSTORE S.R.L.
GALL PRINT GALLPRINT S.R.L
FLORENS S.C BRILIANT – ACTIV S.R.L
NATURA PLANT( NATURESCU) ROMPAMEX S.R.L.,
JPB S.C. JPB TRADE S.R.L.
HELPNET HELP NET FARMA S.R.L.
SIMIGERIA PATRICK S.C. BAUCONSULTING PROJECKT NICAM S.R.L.
PRO BEAUTY SHOP ETERNAL BEAUTY S.R.L
BANCA TRANSILVANIA S.C BANCA TRANSILVANIA S.A
CATALI SHOES CATALI ESTETIC G.M.C S.R.L.
PARFOIS SOLMAR TRADING GRUP S.R.L.
COCODRILO DORADOR TRADING S.R.L
HELLEN FASHION HELLEN FASHION INVEST S.R.L.
 NOMASVELLO DERMO LINE S.R.L.
SMYK SMYK ALL FOR KIDS S.R.L.
MONEYGRAM SCHIMB VALUTAR AVANGARD DINASTY SRL
CARMENS UNICA INTERNATIONAL SHOES SRL
THE PERFUME LAB INTERSPECTRA UNIVERSE SRL
DELUKA DELUXE CARDS S.R.L.
DOVANI DOVANI S.R.L
RLV JUST RELEVE S.R.L
TIZIANO BONINI CAFFE LE CAPSULE S.R.L
DIGI RCS&RDS
NA LA BALKAN VENTURE PARTNERS S.R.L.
CONTAKT CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
DON CAFÉ MANUFAKTURA CAFÉ & BISTRO S.R.L.
M.A.C ESTEE LAUDER ROMANIA S.R.L.
KIX FF GROUP ROMANIA SRL
SAMSUNG ESTEP B2B S.R.L
GATTA S.C MONDOROM S.R.L.
NEXT SC IXY RETAIL S.R.L.
WHY DENIS DENIS SHOES S.R.L
LEVIS ARIDON MOLDOVA S.R.L
KENVELO S.C. MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L
PEPPER S.C SPORTMARK INTERNATIONAL SRL
ALDO OTTER DISTRIBUTION S.R.L
SABRINI IRINIK S.R.L
B&B COLLECTION S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
CLAIRE’S S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
SPLENDÓR S.C. B&B COLLECTION S.R.L.
PEEK &CLOPPENBURG Peek & Cloppenburg S.R.L
BROW BAR & MORE BROW BAR & MORE S.R.L.
WOJAS WOJAS S.R.L.
LACOSTE&GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA S.R.L
Karaca KARACA PORSELEN ROMANYA S.R.L.
INCI INCI DERI S.R.L
SINSAY LPP ROMÂNIA FASHION SRL
RESERVED MAN LPP ROMÂNIA FASHION SRL
CROPP LPP ROMÂNIA FASHION SRL
HUMMEL UNIT RETAIL GROUP S.R.L.
GETT’S INGO TRADE INTERNATIONAL S.R.L.
INTERSPORT GENCO TRADE SRL
NIKE FF GROUP ROMANIA SRL
SUVARI SC SUVARI RO S.R.L.
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L
SEPHORA SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A
ALL SHOES DENIS SHOES S.R.L
DS DAMAT ORPA FAHION S.R.L
DAMAT TWEEN DAMAT&TWEEN S.R.L
PUPPA S.C PUPA MILANO ROMANIA S.R.L
TRIUMPH INTANGGO S.R.L.
GUARA GUARA TREND S.R.L
GHERASOS COMDIC S.R.L
SOFIA MAN SOFIAMAN IMPEX S.R.L.
DEPOT 96 DEPOT 96 DESIGN S.R.L.
ECCO KRM FOOTWEAR ROMANIA S.R.L.
MIRANO S.C CARLTOM-ROM S.R.L.
VANS FASHION LIFESTYLE & DISTRIBUTION S.R.L.
ATAELLIER ALIA CONCEPT S.R.L.
DIAMOND BY ADESGO ADESGO S.A.
ESCUDO SC DANDY CONF S.R.L.
STEILMANN STEILMANN ROMANIA S.R.L
FANYLUX PROCOSFIN COMP S.R.L.
LEATHER POINT CRONOS INTERNATIONAL S.R.L
4F OTCF TRADE S.R.L.
MAYORAL MAYORAL RO MODA INFANTIL S.R.L
SECOM SECOM PRODUCTIE SERVICII S.R.L
UNDER ARMOUR KVANTUM SPORT S.R.L.
SIZEER MIG MARKETING INVESTMENT GROUP S.R.L.
MONARCH MIGRAVIP S.R.L.
FUMEAZA OK BVD MEDIA OFFICE S.R.L.
VS COMPANY VS Company Broker de Asigurare S.R.L
Nukka LADY NUTS SRL
MOBIUP MOBIUP DISTRIBUTION S.R.L
D&P NEW  CLASIK ARF S.R.L
DAVIMAT SMART VEND S.R.L
AFC DINH BO LINTH GSM 29 S.R.L
ING ING BANK N.V. AMSTERDAM
– Sucursala Bucuresti
FOTOLII MASAJ Alfa Solution TCC SRL
Raiffesen Bank S.A Raiffesen Bank S.A
TAPI TEA S.C. SKY-WALKER CITY S.R.L
7 SECONDS 7 SECONDS SERVICE CEASURI S.R.L.
CRONOS ELECTRON MEDIA SRL
CONTAKT EXPESS CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
TREASURE SAS TECH DEVELOPMENT SRL
MOBICELL MOBICELL S.R.L.
MESAUDA KOSMO BEAUTY DI CELONA S.R.L.
CETELEM cetelem
Gift Upgrade GIFT UPGRADE SRL
BRAND GSM ARCO EXPERT S.R.L.
Papionette Natural Forever SRL
DOCTOR VENDING DOCTOR VENDING S.R.L.
I Shield CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
BCR ATM BANCA COMERCIALA ROMANA
PIXEL ZONE S.C . PIXEL GAMES S.R.L
MOTIKO BIOSUD SRL
VR VR GAMELOB S.R.L.
Frolly Molly GREENBERRY INVESTMENT SRL
MOO ABI GRUP SRL
Gymboland GYMBOLAND BLUE S.R.L.
Famous Waffles LOVE FOR FOOD S.R.L.
Red Castle – Pictura cu nisip C.A.M. TOYS GROUP S.R.L.
BW PHOTO BOOTH BW PHOTO&CO SRL
9DVR JOCURI 9DVR JOCURI S.R.L.
CHOPSTIX MLS INVEST TRADING S.R.L.
Billa COLUMBUS OPERATIONAL
OVIESSE KIDS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.
SALON YVONNE ART HAIR SRL
DM DM DROGERIE MARKT SR
TINKERBELA UNISCAN GRUP EDUCATIONAL
THE BAR GREEN CARE COSMETICS
DIVERTA ATLAS COMPUTER COMIMPRODEX SRL
PEEK&CLOPPENBURG PEEK&CLOPPENBURG SRL
NOBILIS NOBILIS SRL
PROFIHAISHOP PROFIHAIRSHOP SRL
GNC WELL EML MEDIA CONSULTING
OBLIO PETIT CAPRICE SRL
SIMONA’S KITCHEN SHOP ALMAROM LIMITED SRL
BEANZ STRAUSS ROMANIA SRL
COFETARIA OCTAVIAN CD BRAND DEVELOPMENT
REMEDIAVERT REMEDIAVERT SRL
CHRISTIAN’76 TOUR CHRISTIAN’76 TOUR SR
DECO IN DECOIN HOMEWARE SRL
LEONARDO OPTICS LEONARDO OPTICS SRL
TELEKOM GERMANOS TELECOM ROM
SPAZIO CAFÉ WELCHOME SRL
NANOS VACANT
PRIMIGI BOYS & GIRLS FASHION
NEEDLE ATELIER DE RETUS TAILOR FOR YOU SRL
BABYNA STAR ACTIV INTERNATI
WINE BOUQUET CBN PREST SRL
HERVIS SPORT HERVIS SPORTS AND FA
ENZO BERTINI BENVENUTI SRL
ROBERTO BRAVO GLORIA DIAMONDS SRL
Amazing EWAS MANAGEMENT SOLUTION
HELP NET HELP NET FARMA SA
MANUFAKTURA MANUFAKTURA CAFE & B
THE BODY SHOP GINKGO ROMANIA SRL
BIJOU BIJOU BRIGITTE SRL
MASSIMO DUTTI MASSIMO DUTTI RO SRL
WINE&COMPANY WINE&COMPANY SRL
SWATCH&TISSOT CHRONOSTYLE INTERNAT
BEAUTIK GREEN NET SA
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010
INTIMISSIMI FUTURA LENJERIE 2010
Belle Vie Fram Belel Vie Farm SRL
HUMANIC LEATHER&SHOE SRL
VACANT
AORO/NOTINO Notino SRO Brno Suc. Bucuresti
BRISE RESORT PROD S.R.L.
ICentre ISPOT PREMIUM ROMANIA SRL
MONESSE PROFI CORP SRL
VAGABOND STUDIO FREEFASHION SRL
THE NORTH FACE ABITARE SPORTS SRL
Swiss Estetrix SWISS ESTETIX MEDICAL SRL
BROW BAR BROW BAR & MORE SRL
Nala Cosmetics BALKAN VENTURE PARTNERS
MULTI BRANDS MONDO KIDS EXPERT SR
ANA RADU & MINELI MQ PROFESIONAL SRL
Broxo BROXO SRL
GANT&LACOSTE CM DELTA APPAREL ROM
KILLTEC YOUR COMFORT SRL
UNIKA ATELIERELE UNIKA S.R
MOLECULE F ROSEBERG ADVISORS SR
ORO-TORO OSHO-SCS TRADING SRL
SUSHI TERRA SUSHI UNIVERS DOROBANTI
FIT4YOU BRAMIR EVOLUTION SRL
PEP&PEPPER EVERTOGETHER SRL
AL WADY FAST FOOD KM 0 SRL
TOAN’S TOAN’S VIETNAM SRL
TAKSIM OZKARDES SRL
Cuptorul cu Lemne CUPTORUL CU LEMNE SRL
AL SAFIR AFACERI MEDIA GRUP SA
SCANDIA SCANDIA SIBIU SRL
IMBISS GRILL PRIMEFOOD SRL
DELICIUL CARTOFILOR TRANSAMIR SRL
COSTADORO POLY PROJECT SRL
FILICORI EMERALD COMPANY SRL
CASINO FORTUNA INTERGAME SYSTEMS SRL
CADOURI TARDITIONALE TEHNOMED EXPERT SRL
CADOURI PERSONALIZATE VIRAGOS DESIGN SRL
FAN GSM FAN GSM SRL
OTTO BROKER OTTO BROKER DE ASIGU
LITERA GRUP EDITORIAL LITERA
RCS&RDS RDS RCS SA
ATM BANCA COMERCIALA ROM
SMOKE MANIA STARK UP SRL
Automate Cafea DOCTOR VENDING SRL
PEGAS ATELIERELE PEGAS SRL
SAY SAY US SRL
Moule Walker STHENO FOOD &OTHERS
DONUTERIE OZKARDES SRL
Diamond Car Wash CLEAN GO SRL
Fan Courier FAN COURIER EXPRESS
Palmiye PALMIYE DESERT SRL
Ilux General Promo SRL
INGLOT J&G ENE SRL
BUBBLE WAFF BUBBLE WAFF SRL
Cabina foto BW Photo & CO SRL
Forever Roses Romania EVENTESIA SRL
KENDAMA DING COMMUNICATION S
TRAVEL US TRAVEL US CLUB SRL
Essence Easy Emozione SRL
GIFTBOX GIFT UPGRADE SRL
Publiserv – Invitatii nunta PUBLISERV SRL
Car recharge RENOVATIO MOBILITY S
Spatiu tehnic VODAFONE ROMANIA SA
Freedom Professional London Makeup Boutique SRL
Relax Games RELAX GAMES SRL
Exclusiv GSM EXCLUSIV CELL MOBILE
Litle Tyke Delicii Raw Vegan SRL
Valet Parking Luxury Valey parking SRL
service pantofi Teamwork Fatih &Rozin srl
Raiffeisen (bancomat) RAIFFEISEN BANK SA
Betty Ice (insula) BETTY ICE SRL
Jucarii electrice fixe (insula) CORINDON SRL
Cufarul Verde CUFARUL VERDE SRL
Café Nescafe MOBIL LINE SRL
Plusoptic OPTIPLAZA SRL
Robest (insula 1) ROBEST COM SRL
Robest (insula 2) ROBEST COM SRL
Robest (insula 3) ROBEST COM SRL
D&P (insula) ROLLY PARFUM SRL
Mr. Chance (insula) MRS CHANCE SRL
Antonia Gold ANTONIA GOLD SRL
Class AVATAR TEX STYLE SRL
Khloe BELCOM GRUP INTERMED SRL
Budureasca BUDUREASCA SRL
Casa Vanessa CASA VANESSA SRL
Fornetti CIOBICA ELENA MIRELA I.I.
Bowling & Bar COMETEX SRL
Cherie CONTRAST ESTETIC SRL
Ferma Ivascu DRUMUL INVINGATORILOR SRL
Smile Foto EDF SRL
Cadouri Hi-Hii ELA ELECTRONIC SRL
Cofetaria Eveliny EVELINY SRL
Health Tech (insula) HEALTH TECH SRL
Casino Million INTERGAME SELECT SRL
Key Contact KEY CONTACT SRL
Alexi’s KIDS CONCEPT LINE SRL
Auto Mol PAWN SHOP DIAMOND SRL
Salon Visage SC DAVID&KAROL VISSAGE SRL
Bilete avion (insula) SEBASTIAN TOURING LINES SRL
Libraria Alexandria SEDCOMLIBRIS SA
Still STIL COMPANY SRL
Titan Asigurari (insula) TITAN CORPORATION SRL
Toledo TOLEDO INTERNATIONAL SRL
HIM PRO ACTIV HIM SRL
Fotolii Masaj (insula) INDRA CULT SRL
Mobile Mag (insula) ESET GSM SRL
BCR (bancomat) BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Victoria DECOSTILL SRL
Atelierul de retusuri PRO DECA TEAM SRL
Loc de joaca PRO DECA TEAM SRL
Curatatoria Kit ANDREI KIT SOLUTION SRL
Urban Art (insula) URBAN ART SRL
Tarikars Hadi (insula masinute electrice) TARIKARS HADI SRL
Floraria Medeea (insula) MEDEEA FLOWERS SRL
Ideal Fresh (insula) IDEAL FRESH ANTOMAR SRL
Alexe I. Daniela PFA (insula trenulet electric) ALEXE I. DANIELA PFA
Cafeneaua Bulevard MCT 2004 SRL
Cofetaria Andrei PANILUX M&M SRL
Calin Argentina II (insula) CALIN ARGENTINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Talirox (insula) TALIROX COSMETICS SRL-D
Exigent EXIGENT ART INTERNATIONAL SRL
Elly Atractiv Chic (insula 1) ELLY ATRACTIVE CHIC SRL
Elly Atractiv Chic (insula 2) ELLY ATRACTIVE CHIC SRL
Credit Europe Bank (bancomat) CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA
Mann Textil CARAPCEA EVENITA PFA
Ceva Chic (insula) DORISIMO CHIC GIFTS SRL
Restaurant Hercule BURBANK CALIFORNIA SRL
Beauty One (insula) BEAUTY FAMILY FOR ALL SRL
Professional Store Hair & Beauty (insula) PROFESIONAL STORE HAIR & BEAUTY SRL
Game Zone (insula) TERA GAMES ANDCAT S.R.L.
Nicolae Larisa II (insula) NICOLAE A LARISA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
4DALVIAD (insula) 4DALVIAD SRL
ATM BRD BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
Vodafone Arsis ARSIS TRADING SRL
B&B B&B COLLECTION SRL
ATM Banca Transilvania BANCA TRANSILVANIA SA
Editura Litera (insula) GRUP EDITORIAL LITERA SRL
Hervis Sports HERVIS SPORTS AND FASHION SRL
Immedio LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
Plus Optic OPTIPLAZA SRL
Praktiker PRAKTIKER ROMANIA SA
Puma VLADYX SRL
Activ VLADYX SRL
Auchan AUCHAN ROMANIA SA
Garibaldi ARTPOP MIREXIM SRL
Ceasuri si Bijuterii (insula) ARTPOP MIREXIM SRL
Contakt (insula) CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL
Episcopia Devei si Hunedoarei EPISCOPIA DEVEI SI HUNEDOAREI
Master Fashion MASTER FASHION SHOP SRL
Maxwear MAXWEAR SRL
The Refresh COFFEE&BEVERAGE SRL
Key Shop PADURARU DECEBAL VICTOR II
Metro Metro Cash & Carry Romania SRL
Marcman (insula) AROMASQUE PARFUMS SRL
Automatic Toys (masinute cu fise pentru copii) AUTOMATIC TOYS SRL
Cocodrillo DORADOR TRADING SRL
ATM Euronet EURONET SERVICES SRL
Lechinta LECH-LACTO SRL
Scaune de relaxare  (cu fise) MILI’S RELAX SRL
Moda Alexia (insula) MODA ALEXIA SRL
Car wash OVIDIU MONDO BUSINESS SRL
Top Shoes TOP TRADE IMPEX SRL
Vanessa Home VANESSA HOME SRL
Fabrica de Canapele STANDARD COMIMPEX SRL
Star Exchange STAR EXCHANGE SRL
Frog Frentzy  (masinute cu fise pt. copii) VICTOMAG FOOD SRL
Mobiup (insula) MOBIUP DISTRIBUTION SRL
Jack Casino & Play Again POKER START SRL
Milano Gold SABRI GOLD SRL
Ado Café FADO CAFE SRL
Efect DAVAMAL COMSERVICE SRL
Amely AMELY SRL
Torje Traditional Food TORJE INVEST SRL
Just Kidding SIMONNE CREATIVE SRL
Patri Gelato COREBOS SRL
Scufita Rosie CIPRILIBRIS SRL
Cupio VALEMO LIFE SRL
Karlino Kids KARLINO KIDS SRL
La Bunica RAZVI&NADINE SRL
Basta!Burgeri, Pizza,Pasta SILOG ELECTRONICS SRL
Vip Café CAFE DRUPO SRL
Exit RESTOROM SRL
MaxToys  (masinute cu fise pt. copii) MAXTOYS SRL
ATM BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Bag Shop GABOR MONICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Insula posete GABOR MONICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Tabu Man TIMELINE SERVICE SRL
Tabu Fashion TIMELINE SERVICE SRL
Tabu Kids TIMELINE SERVICE SRL
Avantaje AVANTAJE INVEST SRL
Asconi (automat baloane cu heliu) ASCONI SRL
Mischiati (insula) MISCHIATI GROUP SRL
Roza Oro ROZA ORO COLLECTION SRL
Bolta Veche NADO & CO PMN SRL
TXM ADESSO TXM ROMANIA SRL
Sub Way CORAL TUBE FRESH SRL
ATM ING ING BANK N.V. AMSTERDAM – Sucursala Bucuresti
Eta2U ETA2U SRL
Activ Exchange ACTIV EXCHANGE SRL
Pechora (insula) MINIER & POSETTE SRL
Guma Turbo (insula) DORA BLUE EYES SRL
Tui Travel TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL
MRD Leather (insula) MRD LEATHER SRL
FDC Natura FDC Natura Group SRL
Gift Box (insula) COM GINA IMPEX SRL
Gifts & Flowers (insula) COM GINA IMPEX SRL
Insula Telecomenzi MIHAELA RETAIL AND SERVICES SRL
Gustul Copilariei (insula) PONORAN MANUELA II
Jocuri Playstation & Wii (insula) BOGDY MARJ MULTICLEAN SRL
Arman Sport SPORT LINE SHOP SRL
Raphella Parfums (insula) MAGAZIN SAPTE AGR SRL
Photo Booth FOTO FUN ALEX CRISTIAN SRL
Cover Shop (insula) FLORIADI MOBILE SRL
Nanoline (insula) TIGARI ELECTRONICE SRL
Fly Taxi GIORGI BUSINESS SRL
Roben Toys ROBEN SRL
Insula cu Mirodenii NATURES SENSE PRODUCTION SRL
Ribs Grill GRILL RIBS OPTIM SRL
Cinema 7D (insula) MULTIMEDIA ESCAPE SRL
Cofetaria Byron (insula) TRES CHOCOLATES SRL
Kalia (insula) BMASZ SRL
Parfumeria Evelina (insula) TOUCH OF LUXURY SRL
Jeans For You INDYANU JEANS SRL
ACO ACORD TRADING SRL
AGORA STORE (insula) ALYBREM’S FAMILY SRL
ASIGURARI (insula) NEGOISA CONSTANTIN SEBASTIAN II
ATLANTIS GOLD (insula) EURO TEHNIC SRL
AUTO SERVICE MALL AUTO MOLDOVA SA
BANCA TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA SA
BCR (bancomat) BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BEAUTY EXPERT SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL
BEAUTY MANIA BEAUTY MANIA SRL
BEBE ARDEALUL FARMACIA ARDEALUL SRL
BETTY ICE (insula) BETTY ICE SRL
BONITO BONITO ORIGINAL SRL
BSB FASHION BSB FASHION SA
BULEVARD MCT 2004 SRL
CADOURI CU IMPACT (insula) CADOURI CU IMPACT DISTRIBUTION SRL
C-GAMING ZONE (insula) CMA ANDCAT SRL
CONTAKT GSM (insula) SKAND CTK SRL
CRAZY WAFFLE (insula) AURA SMOKERS INVEST SRL
CREDIT AMANET CREDITAMANET SRL
DABO DONER DABO MD SRL
ECO SMOKE (insula) DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN PFA
ELIXIR (insula) ONE FOOD BITUBU SRL-D
FORNETTI (insula) MANDACHE FAST FOOD SRL
INFINITE LOVE (insula) AVANTI FREE SRL
JONNY JOY YO-YO BEBE SRL
JUNGLA COPIILOR (insula) KIDDY JUNGLE SRL
KRISTAL COSTA NEW LINE SRL
LITERA (insula) GRUP EDITORIAL LITERA SRL
MARIA’S LADYBUGS (insula) MARIA’S LADYBUGS SRL
MAX BET MAX BET SRL
MOARA GLIGA (insula) MOARA GLIGA SRL
MOBIUP (insula) MOBIUP DISTRIBUTION SRL
MONDO KOSMETIK (insula) MONDO KOSMETIK SRL
MOO GELATO (insula) ABI GRUP SRL
NICK SHOP DAROV PN SRL
OFFICE SHOES SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL
OPS ENJOY LUX SRL
OPTICA EXPRESS OPTIPLAZA SRL
PARADISUL COPIILOR BIALEX PARADISUL COPIILOR SRL
PICKABOO SASCRYO SRL
SHANHAI BAR ALEXIM ACCENT SRL
SILCA (insula) M&C BUSINESS SRL
SMITH&SMITH SMITH&SMITH SRL
SMOKE MANIA (insula) VASC PRO SMOKE SRL
SYNCRONIZE (insula) SYNCHRONIZE DISTRIBUTION SRL
TEXTIL MARKET ADESSO TXM ROMANIA SRL
URBAN CAB SISTEM MONTAJE SRL
VODAFONE ROMANIA SA VODAFONE
WHITE GLOVES (insula) MARIANA LBC SRL
Island of Leather ADIGHERIN SRL
Adiro ADIRO FLASH SRL
Belgian Lolly Waffle ALEZIO APERITIF
Shanhay Bar ANEXIM COM SRL
Produse Apicole APILIVA HONEY SRL
Milleperline ARBIS DDA GRUP SRL
Levi’s ARIDON MOLDOVA SRL
Kiddy Rides AUTOMATIC TOYS SRL
Fossil B&B COLLECTION SRL
BCR Agentie BANCA COMERCIALA ROMANA SA
BBCake BBCAKE BOUTIQUE SRL
Famous Waflles BUILDING DEVELOPERS SRL
Tabrizi CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL
Andalusia COFETARIA ANDALUSIA SRL
BookCity COMPACT SA
Depozit de Cartuse CONTAKT CARTRIDGE SRL
Crazy Donuts (Gogosi) – insula CRAZY DONUT SRL
Crazy Donuts (Gogosi + Clatite) CRAZY DONUT SRL
Credit Europe CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA
Roll’n Roast CRISPY – HOUSE SRL
Picturi pe numere DREDCOM BOX SRL
Energy Games ENERGY GAMES DUO SRL
Euronet EURONET SERVICES SRL
Fado Café FADO CAFE SRL
Minunea Naturii FARMACIA MINUNATA SRL
U.S. Polo Assn. FASHION MODA SRL
IQOS FIELD STAR SRL
Flori in Culori FLORI IN CULORI SRL-D
Fresh Bar FRESHVELA SRL
Buna Ziua GO & VU SRL
Contact HARD GRUP INDUSTRI SRL
Anticariat „Socrate” HAUPTMAN CRISTIAN MANFRED INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Comercializare chei ILTEX SRL
Sabrini / Pandora IRINIK SRL
Lumiere Café JOSEFIN PUB SRL
Inmedio (Parter) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
Inmedio (Food Court) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
Lava e Cuce LAVA&CUCE RO SRL
Chopstix ready to box MLS INVEST TRADING SRL
Lee Cooper, Time Out, Kenvelo MONTECRISTO RETAIL RO SRL
Nail Bar NAIL & GO COSMETICS SRL
New Energy NEW ENERGY MANAGEMENT SRL
4 Kids NIMAR KIDS SRL
Noodle Pack NOODLE PACK SRL
Pizza2Go NORAD TIME SRL
Orange Antena ORANGE ROMANIA SA
Voore ORGANZA SRL
Otter (Tezyo) OTTER DISTRIBUTION SRL
Pe Jar PE JAR RESTAURANT SRL
Peek & Cloppenburg PEEK&CLOPPENBURG SRL
Fany Lux PROCOSFIN COMP SRL
Profihai Shop PROFIHAIRSHOP SRL
Raiffeisen RAIFFEISEN BANK SA
Grill Sarbesc RBM COMPANY SRL
„RCS & RDS” si „Digi Punct” RCS&RDS SA
Fast Food Mesopotamia SET-CORPORATION SRL
Sharif Jabri SHARIF JABRI SRL
Sushi Bar SHIZEN FUSION BAR SRL
Smartfit – Health and Fitness Studio SMART FITNESS STUDIO SRL
Starshiners STARSHINERS SRL
Statie Radio TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS
Nanoline TIGARI ELECTRONICE SRL
Trattoria TRATTORIA DEI FRATELLI SRL
Lento Coffee VICTORIA MIX 2014 SRL
Vitabolic VITABOLIC SRL
Tudo Taxi VT TUDO SRL
Campion Broker 1 ZAR MANAGEMENT SRL
ZebraPay ZEBRASUD PAY SRL
HAP HAP RIDZONE GROUP SOLUTIONS SRL
SAFTEAUA SAFTEAUA COM SERV SRL
VIENNA POETRY CB STORY SRL
POEMA FABIO COMPROD SRL
ONI’S ONIS BIJOU SRL
SIMONE CHIC SIMONE CHIC SRL
GLORIA GLORIA GENERAL IMPORT EXPORT
GSM POPESCU LUCIAN II
SECUIANA SECUIANA SA
SINDO SINDO ATELIER SRL
ZVON ZCN SEVERIN CAFÉ FRANCHISE SRL
NY’ER NY’ER ROMANIA SRL
FUNPLANET KIDSTAR SRL
JACK CASINO&
PLAY AGAIN
POKER START SRL
insula DANREI INTERNATIONAL SRL
ACCESORII GSM (insula) POPESCU LUCIAN CATALIN I.I.
TIGARI
ELECTRONICE (insula)
DRAGHICI CRISTIAN TRAIAN PFA
BIJUTERIE (insula) MP SILVER SHINE CO SRL
SECUNDAR (insula) ISIN SHOP SRL
PLAFAR (insula) ALEXIA THERAPY PLANT SRL
ACCESORII (insula) JIANU V. DANIEL I.I.
ASIGURARI (insula) CONSIG SRL
SOUVENIR (insula) COSTAS COM SRL
FORNETTI (insula) GAFLLY SRL
GOLDEN ROSE (insula) ANDRALEX TRADE SRL
SILCA (insula) M&C BUSINESS SRL
KIDY RIDES (insula) AUTOMATIC TOYS SRL
STAND ACCESORII (insula) BOG84TEX SRL
MATTEO (insula) AXEGO GROUP SRL
MACARA PLUSURI (insula) VICTOMAG FOOD SRL
ROMALVE (insula) ROMALVE CONSULTING SRL
VARIOUS LANIA SPORT SRL
MUSSE TRADE MUSSE TRADE SRL
PERLA PERLA LAUNDRY SRL
SISTEMI PER DORMIRE ARCA RELAX SRL
MARCMAN AROMASQUE PARFUMS SRL
FLOARE DE COLT (insula) FDC NATURA GROUP
AUTOMATE NESCAFE ZEN PRODCOM SRL
MASINILE(FORD/OPEL) PLUSAUTO
ANNA ITALIAN FASHION NASTY FASHION SRL
COVRIGARIE PARCARE PATIRAISAG
SPALATORIE QUICK TIME WASH
BENZINARIE COMISION TRADE
PIZZA YELLOW CB STORY SRL
STAND PORUMB FIERT (insula) MR. CORNY
EXCLUSIVE SHOP (insula) PUIU LUMINITA-ZOIA I.I.
QUEENS CAFÉ UPTOWN QUEENS HORECA MANAGEMENT SRL
NAYA KIDS NAYA KIDS SRL
ARIANNA’S FOOD TAULESCU M. GABRIELA
GSM (insula) CONTAKT LOGISTIC
STAND COSMETICE (insula) MOTICOM SRL
PRIMAVERA PRIMAVARA IMEX SRL
STAND DULCIURI (insula) PONORAN MANUELA II
GENTLEMAN ROSES (insula) REGHNILO S.R.L.-D
Colins Eroglu Romania SRL
Profi Hair Shop Profihairshop SRL
Coco DmCoco Concept SRL
Be&Time B&B Collection SRL
Remediavert Remediavert SRL
Cristian Crivasana Invest SRL
L’Occitane SENSIBLU SRL  – L’occitane
Best Off Bauconsulting Projeckt Nicam SRL
Benvenutti Benvenuti SRL
Medimfarm Medimfarm SA
Prestige Prestige Entertainment SRL
IDO  SC DODICOOL TREDING SRL
Fashion Man Naldo Impex SRL
Gallizia Gallizia Fashion SRL
Fast and Clean Lavanderia Fast and Clean SRL
Hippoland HIPPOLAND ROMANIA
Old Beirut Infinity SRL ( Beirut)
Maxx  Maxhead SRL
La cucina Madre Cucina Ristorante
Tuti Caffe Serola Bistro
Simigeria Mihai Simiba Pan SRL
Various Brand Tuty Sport SRL
Exquisite STYL SRL
Ray Sport Ray CO Trading SRL
Musse Musse Trade SRL
OVS Peeraj Brands International SRL
Gioelli Carini Naldo Impex SRL
Apollo Apollo Beauty Salon Express Srl
Man’s Style Fashion Danis Gabriel Style SRL
Pro Beauty Eternal Beauty SRL
Paolo Boticelli Rodasim Retail sRL
Optiplaza Optiplaza SRL
Rainbow Café EA Signature Coffee SRL
Fresh Clean Neldaniv SRL
Credit Amanet Creditamanet SRL
JYSK Jysk Romania SRL
Telecom- IQ Box Iqbox.ro SRL
Silka M&C Business SRL
Cremeria Marco Complexul Turistic Vlascuta SRL
MaxFun MaxBet MaxBet SRL
Energy Kids Energy Games SRL
Casa Romaneasca Popasul Casa Romanesca SRL
Casa Olteneasca Natural Food Express SRL
Roman’s Best Romans Company SRL
Moo Café / Roc a fella ABI GROUP
Chin Thai-Spicy WANG JUN STAR
Chop Stix MLS INVEST TRADING
Spartan Mandachi Industry
Oro Toro Bagheti Food
Mc Donalds PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
LUV BISTRO LUV EVENT
SALAD BOX OZKARDES
Donut Library Donut Library SRL
Pizza Sanmarco PROSEVEN PLUS
CARTURESTI DIRECT CLIENT SERVICES
CALZEDONIA FUTURA LENJERIE 2010
TOP LINE  -Beauty Express Seelster Beauty Distribution
Alessandro Biaggio Biaggio Blue Markt
Lacoste GANT CM DELTA APPAREL ROMANIA
DM DROGERIE MARKT DM DROGERIE MARKT SRL
MIRANO CARLTON ROM
Tom Tailor Retail Ro TOM TAILOR
Zara ZARA BUCURESTI
Mat Fashion EUROROM ART
Inmedio  2 Lagardere Travel Retail
KITCHEN SHOP KITCHEN SHOP
Meli Melo Deco Meli Melo Fashion
IQOS STORE FIFTH K GENERATION
SALAMANDER OTTER DISTRIBUTION
DIVERTA ATLAS COMPUTER COMIMPRODEX
NAPAPIJRI RAMIRO INVESTMENT TRADING
Exchange Corsa CORSSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE
EL UNICO EL UNICO PARADIS
Game World Opossum Romania
TANGGO INTANGGO SRL
NALA COSMETICS BALKAN VENTIRE PARTNERS
HERVIS HERVIS SPORTS AND FASHION
PEP& PEPPER EVERTOGETHER
TEXAS BBQ LIVASMAG
La Grande Brioche VANIMAR
EcoChim ECOCHIM
CREMA MUZA URANIA
CUPIO CUPIO INTERNATIONAL
MOHITO LPP ROMANIA FASHION
FLOARE DE COLT FDC NATURA GROUP
SABON SABON HOLDINGS
TABAC SHOP JPB TRADE
KFC US FOOD NETWORK
Boutique 17 HUSTLE COMPANY
SALON GLOSS LADY’S LINE &CO
NOMASVELLO GREEN BEAUTY STYLE
CATALI SHOES CATALI ESTETIC GMC
BIG STEP PREMIUM FOOTWEAR
ANGELINA JONES SISA BUSINESS
MODAVERSE MODAVERSE
RCS&RDS RCS&RDS SA
MAGNOLIA COMGABY MOLN
CADOR EUROROM ART
GEROVITAL FARMEC
Croitorie Kozma  DANIEL 84
SILCA M&C BUSINESS
MARIONNAUD INA INTERNATIONAL
SPLEND’OR/ FOSSIL B&B COLLECTION
BE IN TIME B&B COLLECTION
NISSA DEMIUMA COMINPEX
PANDORA PANDORA JEWELRY ROMANIA
PINKIE PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL
ANA CORI DENIS SHOES
CORSA EXCHANGE CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE
FLORMAR MED KAN EXPERT
SEROUSSI LOMEN FASHION
D’S DAMAT ORPA FASHION
ATMOSPHERE ANGEL FASHION SHOP
OTTER/ TEZYO OTTER DISTRIBUTION
HERMOSA HERMOSA OFFICE CENTER
ANASTASIA BEVERLY HILLS BLACK SEA COSMETICS
VICTORIA GALERY EMSIMA INTERNATIONAL
Paul MOULIN D’OR
MOTIVI MIROGLIO ROMANIA
PULL&BEAR PULL&BEAR
BERSHKA BERSHKA
OYSHO OYSHO RO
GLORIA JEAN’S ASSOCIATED GROUP COMMUNICATIONS
PRIMARIE MUNICIPIUL CONSTANTA
SPIT SPIT
Scaune masaj Mili’s Relax
Zebra Pay Zebra Pay
ING ATM ING BANK N.V. AMSTERDAM
CANDY ATM DSH BRANDS DISTRIBUTION
X Box SUI GENERIS MANAGEMENT CONSULTING
E smoke Geradi International
PAVEL Simigeria (Toneta) GRAND Leonard
Kiddie Rides CDC CDC ENTERTAINMENT ZONE
BRD ATM BRD
CREDIT CHANGE EXCHANGE  (intrare Columbia) ACTIV CHANGE TOP
Xerox primarie UNICASA
GOLDEN ROSE ANDRALEX TRADE
Contakt GSM Contakt express logistic
Contakt GSM 2 Contakt express logistic
BEAUTY ISLAND FOR YOU BEAUTY ISLAND FOR YOU
Elada Pan General Leader
Robest Robest Com
MOBI UP MOBI UP DISTRIBUTION SRL
SWISS GSM SWISS GSM
EYESTYLE EYE CON
TIA TIA CHARM SRL
CEASORICARIE RANID STAR
NAIL&GO NAIL&GO COSMETICS
ING POINT ING BANK N.V. AMSTERDAM
9D VIRTUAL REALITY GAL INVEST
IMPRINTO TRODAT
COVER SHOP GSM FLORIADI CLAS
fotolii alfa Alfa
ARIA BEAUTY PRO DIRECT PRODUCTS
Tune UP Robest Com
Mercerie RANID STAR
ITS MERRY GOLD ITS MERRY GOLD
LOCA R WASH SMYRIL
Creative photo design Creative photo design
Lee Cooper Montecristo Retail RO SRL
L’occitane Sensiblu
HOCO. CONTAKT GSM BRAND CTK
EURONET ATM EURONET SERVICES
Grup Litera SRL
Salsag Impex SRL
Streinard Art SRL
Beauty Color Shop SRL
Siati SRL
CIF SRL
Gymboland Blue (kiddie rides)
Solo  Confituras SRL
BIBI TOURING
DSH Distribution (candy towers)
ING BANK (atm)
Ziva Mob Accesorii SRL – D
Colart Impex SRL
Casa de schimb valutar SRL
REBEL BUSINESS SRL
INDRA CULT SRL
DELICE INTERNATIONAL SRL
TG AMAZON SRL
FAN GSM
BANCA COMERCIALA ROMANA
BETTY ICE (insula intrarea III)
C&G GEZANY SRL
DYNAMIC PROEXPERTCHEY
GYMBOLAND (climbing wall)
AVANTI FREE SRL
ABI GRUP SRL
BETTY ICE SRL (insula intrarea I)
CREDIT EUROPE BANK
GYMBOLAND BLUE SRL
ING Bank
MED KAN EXPERT SRL
MOBIUP DISTRIBUTION SRL
SPORTING MODE SRL
UNI RECYCLING SRL
BLUE JEANS COFFEE & TEA
RCS RDS
DYNNA KEBAB SRL

 

Aceasta lista a fost actualizata la data de 21.05.2018.

GDPR

 

1.Prevederi Generale 

Site-ul centrului comercial Shopping City Targu Jiu, disponibil la adresa www.shoppingcitytargujiu.ro este deținut de către NE Property BV (“Societatea”), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470. 

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.   

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și, după caz, acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site. 

Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții sau cu o parte din prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel. 

2.Definiții 

Site 

www.shoppingcitytargujiu.ro 

Societatea 

NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470, parte a grupului NEPI Rockcastle. 

Grup  

Orice alte entități din grupul NEPI Rockcastle. Lista societăților din Grupul NEPI Rockcastle poate fi consultată aici: www.nepirockcastle.com  

NEPI Rockcastle 

Societate organizată sub ligislația Isle of Man, înregistrată sub nr. 001211V, cu sediul social în Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House. 

Utilizatorul/Utilizatorii 

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

Contract 

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

Parteneri Terți  

Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: chiriașii centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle, partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.  

Lista completă a Partenerilor Terți din [Nume Mall] se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: – link chiriasi site  

Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.  

Parteneri Asociați 

Societatatile: 

 • Furnizorul solutiei de CRM 
 • Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului 

Declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. 

Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate sau de la orice altă societate din Grup. 

Date cu caracter personal 

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul participarii in campanii, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Societatea și/sau Partenerii Asociați numesc o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

Persoana de contact din partea Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: 

data.protection@nepirockcastle.com  

3.Accesarea Site-ului 

Utilizatorii pot accesa Site-ul prin accesarea www.shoppingcitytargujiu.ro;
 

4.Încheierea contractului 

Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. 

Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

 • Utilizatorul accesează site-ul webwww.shoppingcitytargujiu.ro;
   
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare 

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este inlocuita de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

5.Durata și încetarea contractului 

Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

6.Utilizarea site-ului 

Utilizatorii nu au dreptul: 

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 
 • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 
 • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități. 

 

7.Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal  

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.  

Site-ul www.shoppingcitytargujiu.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fișierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă aici: Politică Cookies.  

Mai multe informații cu privire la prelucrarea modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în momentul în care accesezi și folosețti Site-ul, incluv în cazul în care te înscri la campaniile organizate de Societate prin intermediul Site-ului, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare   

 

8.Proprietate intelectuală 

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane. 

Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut. 

Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fîșierele încărcate pe Site. 

Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. 

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației. 

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis: 

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri); 
 • să vândaă închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site; 
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public; 
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale; 
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire. 

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e- mail office@shoppingcitytargujiu.ro  

Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate. 

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori. 

Opiniile și sugestiile pot fi transmise la adresa adresa Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bucuresti, Sector 1 – in atentia NEPI Rockcastle sau prin e-mail  office@shoppingcitytargujiu.ro  

9.Renuntari și cesiuni 

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia. 

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege. 

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor. 

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții. 

Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către alte societăți din grupul NEPI Rockcastle, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul . 

10.Limitarea răspunderii 

Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI. 

Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil. 

Dacă sunt necesare lucrari de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului. 

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane. 

Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 16 ani, în vederea creării unui Cont pe Site. 

Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la: 

 • conținutul terț care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului; 
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului; 
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului; 
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului; 
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site; 
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe; 
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul. 
 • Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișsate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate. 
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții. 
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea. 
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății. 
 • Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

11. Drept aplicabil în instanța competentă  

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. 

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente. 

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia. 

12. Modificări ale Termenelor și Condițiilor  

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la [data actualizarii].  

Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.   

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa data.protection@nepirockcastle.com 

În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului. 

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte. 

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL. 

 

Preferinte

Shopping City Targu Jiu va crea și analiza profilurile tale pe baza datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine – de tipul: sex, data nașterii, oraș și cartier, daca ești căsătorit sau nu, daca ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor, interese declarate de către tine, comportamentul tău pe site/în Cont/în Aplicație (e.g., magazine căutate, produse cumpărate sau favorite, evenimente salvate, timp petrecut pe site etc.). Ca urmare a analizării acestor date, vom putea să identificăm preferințele, interesele și capacitățile tale în materie de achiziții, și astfel să le raportăm la serviciile pe care le furnizăm, sau la produsele pe care le promovăm.

 

Apoi, prin intermediul unor proceduri automatizate Shopping City Targu Jiu stabilește conținutul materialelor de marketing direct care îți vor fi transmise. Aceste proceduri automatizate sunt denumite în limbaj juridic ”proces individual automatizat”.

 

Astfel, materialele de marketing direct pe care ți le vom transmite vor fi cât mai specifice, convingătoare și aplicabile ție, și pe cale de consecință te pot influența (i.e., în sensul de a achiziționa respectivul produs/ serviciu inclus în materialul de marketing), după cumShopping City Targu Jiu reușește să identifice în mod corect preferințele sau caracteristicile tale.

 

Daca nu vrei sa ne dai acordul, iti vom trimite doar mesaje generale, adresate tuturor.

 

Cu privire la prelucrarea de date prin procese individuale automatizate, ai o serie de drepturi suplimentare, adică poți (a) obține intervenția umană, (b) îți poți exprima punctul de vedere, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. În plus, îți poți retrage, în orice moment consimțământul prin mijloacele prevăzute în Nota de Informare.

Societati grup Nepi Rockcastle

Societatile care fac parte din grupul NEPI Rockcastle sunt:

 • Mega Mall – Mega Mall Bucuresti S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 07, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/2353/2007, avand CUI RO 20986980, Cont IBAN: RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372 (Raiffeisen Bank)
 • Promenada Mall – Promenada Mall Bucuresti S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/16862/2005, avand CUI RO 18020418, Conturi IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 15303493 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Piatra Neamt – Shopping City Piatra Neamt S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 34, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/795/2014, avand CUI RO 32704667, parte a grupului NEPI Rockcastle.
 • City Park Mall – Constanta Shopping City S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 19, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3523/18.03.2013, avand CUI RO 31377664, Cont IBAN: RO69 RZBR 0000 0600 1747 6223 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Sibiu – NRE Sibiu Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 50, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1471/2007, CUI RO 20795661, Cont IBAN: RO89 RZBR 0000 0600 1873 4632 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Sibiu – Sibiu Shopping City 2 S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 51, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8220/2008, avand CUI RO 18129009, Cont IBAN: RO69 RZBR 0000 0600 1873 4597 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Timisoara – Shopping City Timisoara S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 21, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7313/2012, avand CUI RO 30356345, Cont IBAN: RO21RZBR0000060017487175 (Raiffeisen Bank)
 • Ploiesti Shopping City – Ploiesti Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etaj 3, biroul nr. 28, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19095/2008, avand CUI: RO24725278, Cont IBAN: RON: RO12 RZBR 0000 0600 1321 5360 (Raiffeisen Bank)
 • Braila Mall – Braila Promenada Mall S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 01, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9154/2008, avand CUI RO 18762336, Cont IBAN: RO09 INGB 0001 0081 7775 8910 (ING Bank)
 • Shopping City Galati – Galati Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 23, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7279/2012, avand CUI RO 30356000, Cont: RO70 UGBI 0000 6520 0172 1RON (Garanti Bank – sucursala Paris)
 • Severin Shopping Center – Severin Shopping Center S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 26, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12452/2012, avand CUI RO 30831966, Cont IBAN: RO85 UGBI 0000 6520 0248 7RON (Garanti Bank)
 • Shopping City Deva – Deva Shopping City S.R.L societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 13, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14123/2013, avand CUI RO17784816, Cont IBAN: RO26 RZBR 0000 0600 1654 5506 (Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Bucuresti Sector 1)
 • Shopping City Targu Jiu – Targu Jiu Development S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 29, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12446/2012, avand CUI RO 30832015, Conturi IBAN: RO03BACX0000000818346001 (Unicredit Bank), RO46 RZBR 0000
  0600 1747 2660 (Raiffeisen Bank)
 • Vulcan Value Centre – Vulcan Value Centre S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 33, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/496/19.01.2012, avand CUI RO 29563533, Cont IBAN: RO47 BACX 0000 0007 4865 1000 (Unicredit Tiriac Bank)
 • Shopping City Buzau –  Shopping City Buzău Buzau S.R.L. societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 25, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12424/2012, avand CUI RO 30831176, conturi IBAN: RO18BACX0000000818337001 (Unicredit Bank), RO83RZBR0000060017487320 (Raiffeisen Bank)
 • Shopping City Ramnicu Valcea – Ramnicu Valcea Shopping City S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 42, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9748/2014, avand CUI RO 33499200, Cont IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 1826 4053 (Raiffeisen Bank)
 • Pitesti Retail Park – Retail Park Pitesti SRL, societate de drept roman, cu sediul social in  Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 05, Sector 1, Bucuresti, Romania
 • Shopping City Satu Mare – Satu Mare Shopping City SRL, o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/894/27.01.2014, CUI RO 32709931

Aceasta lista a fost actualizata la data de 26.08.2019

Informare prelucrare date

COVID-19

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

  Înapoi

  Please turn your device to portrait